Sökning: "Johan Alex"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Johan Alex.

 1. 1. Svällande brandstopp i fasadsystem - En experimentell studie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Johan Bengtsson; Alex Åkesson; [2021]
  Nyckelord :Fasad; luftspalt; brandstopp; fuktmättnad; rainscreen cladding; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since many new techniques and new materials have been introduced in the construction of facades there is a need to better understand the behavior when exposed to a fire. Recent facade fires involving rainshield claddings have displayed major consequences regarding the personal safety of the occupants and towards an economic loss. LÄS MER

 2. 2. Detaljkonstruktion & vidareutveckling av hörnfixtur

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Alex Lindblom Donahue; David Larsson; [2018]
  Nyckelord :Corner fixture; Hörnfixtur;

  Sammanfattning : This thesis report describes a product development within industrial design where a new concept for a corner fixture will be developed with the help of a pre-study and material from parallel work groups. The project is developed for the company Husmuttern AB. LÄS MER

 3. 3. Photogrammetric 3d-mapping using low-cost unmanned aerial vehicle - Analysis of accuracy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Johan Svensson; Alex Andersson; [2018]
  Nyckelord :drone; uav; photogrammetry; point cloud; bim; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The UAV (unmanned aerial vehicle) is a part of the digital transformation in the construction industry. With increased options of low-cost UAVs, more companies will want to integrate UAVs into their business. By capturing a large amount of data in a short time, it could be very useful for several applications within the construction industry. LÄS MER

 4. 4. Thanks If – a study of marketing in Swedish podcasts

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Carl-Johan Bondeson; Johan Lindqvist; [2014]
  Nyckelord :Podcast; kommunikation; sponsring; produktplacering; opinionsledare; receptionsanalys;

  Sammanfattning : Svenska podcaster har exploderat i popularitet de senaste är en och till följd av detta har också intresset för att nyttja mediet som marknadsföringskanal vuxit. I nuläget saknas konsekventa normer för hur producenter av podcaster och deras sponsorer ska göra när reklambudskapen presenteras. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som motiverar till viktnedgång hos vuxna personer med övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

  Författare :Johan Alex; Rickard Sindt; [2013]
  Nyckelord :Övervikt; fetma; viktnedgång; motivation; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: 1.4 miljarder människor i världen har övervikt eller fetma vilket leder till följdsjukdomar som diabetes, hypertoni och kardiovaskulära sjukdomar. Viktnedgång har positiv inverkan på hälsan men trots det har många personer med övervikt och fetma svårt att gå ned i vikt. LÄS MER