Sökning: "Johan Anders Johansson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Johan Anders Johansson.

 1. 1. Posthat eller klassmodernism - Johan Jönson, Dramaten och vänsterns kris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Björn Holm; [2013]
  Nyckelord :Johan Jönson; klasshat; klasshatsdebatten; vänstern; vänsterns kris; Wendy Brown; Häften för kritiska studier; Häften för kritiska studier 200-201; litteraturdebatt; Dramaten; kulturdebatt; kulturdebatten; postmodernism; marxism; DN; Aftonbladet; ressentiment; moralism; moral; Åsa Linderborg; Anders Johansson; Jens Liljestrand; Björn Ohlsson.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Under våren och sommaren 2012 rasade i Sveriges kulturmedier klasshatsdebatten, sedan poeten Johan Jönson läst upp en av sina dikter på Dramaten. Vänsterdebattörerna uppträdde med stor teoretisk variation: här blandades Lenin, Foucault och Branting. LÄS MER

 2. 2. Processbeskrivning av Rundvirkestransport : En Fallstudie hos Träfrakt Götaland AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Andreas Ivarsson; Karl-Johan Tern; Christian Johansson; [2010]
  Nyckelord :Processbeskrivning;

  Sammanfattning : Title: Process description of round timber transports – a case study at Träfrakt Götaland AB Authors: Karl – Johan Tern, Christian Johansson and Andreas Ivarsson Tutor: Anders Jerreling Examiner: Fredrik Karlsson Background: Today the profitability of forest haulers is unsatisfactory. Negotiations on prices are more about the relative strength of the negotiation parties rather than a discussion about actual costs. LÄS MER

 3. 3. Bolagsvärdering enligt valuebased management : - tillämpning på Skistar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Mälardalens högskola/Institutionen för Ekonomi och InformatikAkademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Johan Myhr; Anders Johansson; [2009]
  Nyckelord :Bolagsvärdering; valubased management;

  Sammanfattning : Level: Thesis in Business AdministrationDate: 20009-06-11Authors: Anders Johansson & Johan MyhrE-mail: [email protected][email protected]: Mona AnderssonTitle: Company valuation according to Value Based Management – application to SkiStarProblem: Different operators constantly supervise Companies listed at the stockmarket. LÄS MER

 4. 4. The Credit Derivative Market, -an efficiency study

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sven Johansson; Per-Anders Persson; Klas-Johan Claeson; [2002]
  Nyckelord :Credit derivatives; risk management; efficiency; Financial innovations; Asymmetric information; EMH; Market microstructure; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: Using both a theoretical and empirical perspective, we investigate if the credit derivative market is efficient or not. Method: We have used a qualitative method. A survey has been sent to 23 major banks and investment banks with questions about the credit derivative market and how the efficiency work in the market. LÄS MER

 5. 5. Sex porträtt av Johan Johansson (1879-1951) : tolkade presskritiskt, essäistiskt och semiotiskt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Lennart Lundberg; [2000]
  Nyckelord :bildanalys; Johansson; Johan 1879-1951 ; modernism; 1900-talet; konst; porträtt; semiotik; Peirce; C.S.; essäistik; presskritik; Art of painting; Måleri; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ställa tre bildtolknikngssätt, det presskritiska, det essäistiska och det semiotiska enligt Peirce, vid sidan av varandra för att förtydliga och därmed också öka bildförståelsen. De sex porträtten, som presenteras kronologiskt, har följande titlar: Självporträtt, Wilhelm Claus, Målaren; Anders Österling, Carl Sam Åsberg och Jägaren. LÄS MER