Sökning: "Johan Börjesson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Johan Börjesson.

 1. 1. SNMP-Proxy för SMF marknaden : Kan SNMP-proxy vara lösningen för att realisera SNMP som tjänst till SMF marknaden?

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Johan Börjesson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En undersökning av effekten av on-site-faktorer vid sökmotoroptimering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Julius Björk; Jennifer Blidholm; Fredrik Gerdin Börjesson; Arvid Edenheim; Annie Ingvarsson; Stefan Lindstedt; Johan Onsjö; Pär Söderberg; [2018]
  Nyckelord :SEO; sökmotoroptimering; on-site; struktur; nyckelord; kompakthet; sitemap; korskopplingar;

  Sammanfattning : The significance of search engine optimization is clearly highlighted sin- ce over 90 % of internet usage starts with a search engine according to contemporary studies, whilst the internet also has contributed to increa- sed competition between companies operating from different geographic markets. Guidelines from search engines and theory from studies descri- be several internal influencing factors, on-site factors, but ambiguous in the studies is how much these factors affect the ranking. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av en ny friktionsaxel - Expansionsring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johan Börjesson; Joachim Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :Friktionsaxel; Expansionsring; CAD; Creo; Kontruktion; Utveckling; Produktutveckling; Produktframtagning;

  Sammanfattning : Denna rapport innefattar produktutvecklingen av en expansionsring till en friktionsaxel. En expansionsring har enligt design en inre sliryta som skall glida mot en spinnande axel samtidigt som en yttre friktionsyta skall greppa en papphylsa. LÄS MER

 4. 4. När kommunikationen brister : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :David Börjesson Börjesson; Emmanuel Bjurling; Johan Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Nurse; aphasia; communication; stroke; experience; Sjuksköterska; afasi; kommunikation; stroke; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen drabbascirka 12 000 personer av afasi i Sverige, 35% av dessa är under 65 år. Vid afasi har det uppkommit skador i de områden i hjärnan som styr språkfunktionerna, vilket ger upphov till tal- läs och skrivsvårigheter. Detta skapar svårigheter i livet för den drabbade och resulterar ofta i frustration. LÄS MER

 5. 5. Maskinbefäls utbildning på integrerade övervakningssystem ombord nybyggda fartyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Joakim Börjesson; Johan Evers; [2017]
  Nyckelord :Integrated automation systems; monitoring system; ship; marine; shipping; new build; training; Integrerade automationssystem; övervakningssystem; fartyg; utbildning; nybyggnation av fartyg; sjöfart;

  Sammanfattning : Vid nybyggnation eller modernisering av fartyg installeras ofta avancerade integrerade övervakningssystem i maskinkontrollrum. Det är därför viktigt att de maskinbefäl som ansvarar för driften av fartyget innehar en utbildning och kunskap om hantering och felsökning av övervakningssystemen. LÄS MER