Sökning: "Johan Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Johan Bengtsson.

 1. 1. Svällande brandstopp i fasadsystem - En experimentell studie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Johan Bengtsson; Alex Åkesson; [2021]
  Nyckelord :Fasad; luftspalt; brandstopp; fuktmättnad; rainscreen cladding; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since many new techniques and new materials have been introduced in the construction of facades there is a need to better understand the behavior when exposed to a fire. Recent facade fires involving rainshield claddings have displayed major consequences regarding the personal safety of the occupants and towards an economic loss. LÄS MER

 2. 2. Kan du förklara hur du tänkte? : En kumulativ studie om matematiska resonemang och vilket sätt de bidrar till lärande i grupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johan Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Arbete i grupp; Diskussioner; Lärande; Resonemang; Samtal; Tal i bråkform; Tallinjen;

  Sammanfattning : Tal i bråkform anses som ett arbetsområde som både lärare anser är svårt att lära ut och eleveratt lära, särskilt när det är i kombination med en tallinje. Forskning visar att mycket avmatematiken framförs via envägskommunikation, oftast genom lärare till elev. LÄS MER

 3. 3. Nu blir det bråk! : En litteraturstudie inom matematik med inriktning på tal i bråkform.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johan Bengtsson; Erica Månsson; [2019]
  Nyckelord :Missuppfattningar; representationer; svårigheter och tal i bråkform.;

  Sammanfattning : Vissa elever anser matematik är svårt och tråkigt. Elever både i yngre och högre åldrar visar otillräckliga kunskaper vid inlärningen av tal i bråkform, vilket är ett mönster som fortsätter i skolorna. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet som behandlingsinslag vid substansbrukssyndrom : En kvalitativ studie om behandlares uppfattningar och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Olle Bengtsson; Johan Lundin; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Substansbrukssyndrom; Behandling; Kasam; Träning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka hur behandlare som arbetar med fysisk aktivitet som inslag vid behandling av substansbrukssyndrom uppfattar behandlingsformen. Den metodologiska utgångspunkten var en hermeneutisk kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer. Totalt fyra behandlare från fyra olika verksamheter har intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Musiken, skolan och barnet : Elevers uppfattningar om ämnet musik och sitt musikintresse i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Johan Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :music; daily life; pupils; school; music meaning;

  Sammanfattning : This qualitative study encompasses a study of pupils' perceptions about the subject of music as well as the importance and everyday importance of the subject of music for pupils outside of school. The study has a phenomenological approach based on describing the breadth and variety of perceptions of the subject of music. LÄS MER