Sökning: "Johan Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Johan Bergman.

 1. 1. FEM-Analys av Cykelram Tillverkad i Träkomposit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johan Bergman; Fredrik Lorén; [2018]
  Nyckelord :FEA; finite element analysis; bike; bicycle; frame; wood; composite; development; CAD; construction; Creo; FEM-analys; finita elementmetoden; cykel; cykelram; trä; komposit; träkomposit; utveckling; CAD; konstruktion; Creo;

  Sammanfattning : Den här rapporten innehåller en analys av en cykelram tillverkad i träkomposit med hjälp av finita elementmetoden. En grupp studenter, utbildade inom finsnickeri, har utvecklat och tagit fram cykeln men behöver hjälp utifrån med den fortsatta utvecklingen av den. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskans upplevelser - från utlarmning till ankomst till ett allvarligt skadat eller sjukt barn : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johan Bergman; Joakim Sandqvist; [2018]
  Nyckelord :Ambulance nurse; Children; Nursing; Qualitative; Experience; Ambulanssjuksköterska; Barn; Omvårdnad; Kvalitativ; Upplevelse;

  Sammanfattning : Barn är inte små vuxna. Omhändertagandet av barn inom sjukvården skiljer sig på många sätt gentemot vården av vuxna. Dels skiljer sig barns anatomi och fysiologi mot vuxna. Dessutom finns det emotionella perspektiv för vårdpersonal, då vårdpersonal ofta blir mer emotionellt berörda av att omhänderta barn. LÄS MER

 3. 3. Små och medelstora företags anpassning till sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mattias Bergman; Felix Sjölinder; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; Innovation-decision; Adoption;

  Sammanfattning : Titel: Små och medelstora företags anpassning till sociala medier. Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi. Författare: Felix Sjölinder, Mattias Bergman. Handledare: Jonas Molin, Lars-Johan Åge. LÄS MER

 4. 4. Generation Y : En kvalitativ studie om hur chefer upplever krav och förväntningar från generation Y

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Johan Bergman; Robert Widell; [2018]
  Nyckelord :Generation Y; Ledarskap; Ledarstilar; Attrahering;

  Sammanfattning : Denna studie är ämnad åt att belysa de krav och förväntningar som generation Y ställer på chefer och arbetsplatser. Genom att genomföra en kvalitativ studie vill vi med denna uppsats kunna bidra till utökad förståelse kring hur chefer och organisationer kan arbeta för att attrahera och behålla generation Y inom sin arbetsplats. LÄS MER

 5. 5. Hjältar finns de? : En studie av journalistens roll i våra berättelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anders Bergman; [2017]
  Nyckelord :Hjälte; journalist; primärt ethos;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur journalisten framställs i berättelsen och hur rollen som hjälte reflekteras. Jag har valt att avgränsa mig till två texter, Alexandra Pascalidous dokumentärserie Vi kallas tiggare (2016) och Johan Persson och Martin Schibbye reportagebok 438 dagar (2013). LÄS MER