Sökning: "Johan Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Johan Bergman.

 1. 1. Health in the Developing World : A panel data study on the determinants of health expenditures in the world’s least developed countries

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johan Bergman; [2020]
  Nyckelord :income elasticity; health care expenditures; developing countries; health economics; panel data study;

  Sammanfattning : The determinants of health expenditures have been studied extensively for the past 50 years and income has been seen as the major driver. The focus has rarely left developed countries which raises the question as to whether the same positive relationship exists in developing countries as well. LÄS MER

 2. 2. The Swedish Housing Market, An Analysis of two Different Policy-Induced Shocks to the Swedish Fundamental House Prices

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Arvid Lodén; Johan Persson; [2019]
  Nyckelord :Fundamental house prices; macroprudential policies; interest deduction; property tax; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper presents an analysis of two different policy-induced shocks to the Swedish housing market. An abolishment of the interest deduction and a reintroduced property tax. The paper closely follows the methodology presented by Bergman and Sørensen (2016). LÄS MER

 3. 3. Robot Vacuum cleaner

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Joel Bergman; Johan Lind; [2019]
  Nyckelord :Arduino; DC motors; Stepper motors; Ultrasonic sensors; Robot vacuum cleaner.; Arduino; likströmsmotorer; stegmotorer; ultraljudssensorer; Robotdammsugare;

  Sammanfattning : Although a robot vacuum cleaner is a well-known product, development is still interesting. Better working sensors and more sophisticated algorithms and sensors are used in new cleaners. LÄS MER

 4. 4. I skuggan av prispallen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; Psykisk Ohälsa; Friidrott; Elin Westerlund; Göran Kenttä; Peter Mattson; Riksidrottsförbundet;

  Sammanfattning : I skuggan av prispallen Elin Westerlund är 28 år gammal och Sveriges bästa kvinnliga häcklöpare. Hon drömmer om OS, men kämpar för att överleva vardagen. Utanför friidrotten le- ver hon som ensamstående småbarnsmamma och en historia avätstörningar och prestationsångest. LÄS MER

 5. 5. FEM-Analys av Cykelram Tillverkad i Träkomposit

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johan Bergman; Fredrik Lorén; [2018]
  Nyckelord :FEA; finite element analysis; bike; bicycle; frame; wood; composite; development; CAD; construction; Creo; FEM-analys; finita elementmetoden; cykel; cykelram; trä; komposit; träkomposit; utveckling; CAD; konstruktion; Creo;

  Sammanfattning : Den här rapporten innehåller en analys av en cykelram tillverkad i träkomposit med hjälp av finita elementmetoden. En grupp studenter, utbildade inom finsnickeri, har utvecklat och tagit fram cykeln men behöver hjälp utifrån med den fortsatta utvecklingen av den. LÄS MER