Sökning: "Johan Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Johan Bergman.

 1. 1. The Swedish Housing Market, An Analysis of two Different Policy-Induced Shocks to the Swedish Fundamental House Prices

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Arvid Lodén; Johan Persson; [2019]
  Nyckelord :Fundamental house prices; macroprudential policies; interest deduction; property tax; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper presents an analysis of two different policy-induced shocks to the Swedish housing market. An abolishment of the interest deduction and a reintroduced property tax. The paper closely follows the methodology presented by Bergman and Sørensen (2016). LÄS MER

 2. 2. Robot Vacuum cleaner

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Joel Bergman; Johan Lind; [2019]
  Nyckelord :Arduino; DC motors; Stepper motors; Ultrasonic sensors; Robot vacuum cleaner.; Arduino; likströmsmotorer; stegmotorer; ultraljudssensorer; Robotdammsugare;

  Sammanfattning : Although a robot vacuum cleaner is a well-known product, development is still interesting. Better working sensors and more sophisticated algorithms and sensors are used in new cleaners. LÄS MER

 3. 3. I skuggan av prispallen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; Psykisk Ohälsa; Friidrott; Elin Westerlund; Göran Kenttä; Peter Mattson; Riksidrottsförbundet;

  Sammanfattning : I skuggan av prispallen Elin Westerlund är 28 år gammal och Sveriges bästa kvinnliga häcklöpare. Hon drömmer om OS, men kämpar för att överleva vardagen. Utanför friidrotten le- ver hon som ensamstående småbarnsmamma och en historia avätstörningar och prestationsångest. LÄS MER

 4. 4. FEM-Analys av Cykelram Tillverkad i Träkomposit

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johan Bergman; Fredrik Lorén; [2018]
  Nyckelord :FEA; finite element analysis; bike; bicycle; frame; wood; composite; development; CAD; construction; Creo; FEM-analys; finita elementmetoden; cykel; cykelram; trä; komposit; träkomposit; utveckling; CAD; konstruktion; Creo;

  Sammanfattning : Den här rapporten innehåller en analys av en cykelram tillverkad i träkomposit med hjälp av finita elementmetoden. En grupp studenter, utbildade inom finsnickeri, har utvecklat och tagit fram cykeln men behöver hjälp utifrån med den fortsatta utvecklingen av den. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskans upplevelser - från utlarmning till ankomst till ett allvarligt skadat eller sjukt barn : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johan Bergman; Joakim Sandqvist; [2018]
  Nyckelord :Ambulance nurse; Children; Nursing; Qualitative; Experience; Ambulanssjuksköterska; Barn; Omvårdnad; Kvalitativ; Upplevelse;

  Sammanfattning : Barn är inte små vuxna. Omhändertagandet av barn inom sjukvården skiljer sig på många sätt gentemot vården av vuxna. Dels skiljer sig barns anatomi och fysiologi mot vuxna. Dessutom finns det emotionella perspektiv för vårdpersonal, då vårdpersonal ofta blir mer emotionellt berörda av att omhänderta barn. LÄS MER