Sökning: "Johan Bergquist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Bergquist.

 1. 1. Effektivisering av ett materialflöde inför en kapacitetshöjning : En fallstudie genomförd på Scania Ferruform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Bergquist; Axel Haapalahti; [2020]
  Nyckelord :Logistik; Automatisering; Lean Production; Lager;

  Sammanfattning : Teknologiska framsteg ökar trycket på organisationer att ständigt förbättra sig för att möta kundens förväntningar. Ur ett helhetsperspektiv är logistiken en central del för en organisations konkurrenskraftighet på marknaden genom skapandet av effektivare flöden. LÄS MER

 2. 2. Kondensorkylning för rastkyla

  Master-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :Johan Karlsson Bergquist; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Många av de förare vars lastbil är utrustad med en sovhytt väljer ofta att installera någon typ av extrakylare till hytten. Anledning är framförallt självklar för dem som gör resor i länder med ett varmare klimat. LÄS MER