Sökning: "Johan Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Johan Bergström.

 1. 1. Vad ska vi med samhällskunskapen till? : En forskningsöversikt kring kopplingen mellan samhällskunskapens ämnesdidaktik och skolans medborgaruppdrag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Tyra Strand; Frida Olsson; [2022]
  Nyckelord :Didaktik; ämnesdidaktik; samhällskunskap; skola; medborgarbildning; utbildning;

  Sammanfattning : I Sveriges grannland Norge diskuteras samhällskunskapens rätt till existens. I Sverige beskrivs samhällskunskapen som ett ämne i kris, dels på grund av bristande ämnesdidaktik, dels på grund av en avsaknad av syfte. LÄS MER

 2. 2. Musikaliska klichéer i digitala spel : En undersökning om hur klichéer i spelmusik påverkar perception av miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Bergström; Anna Liljefors; [2021]
  Nyckelord :Datorspel; musik; klichéer; spelmiljöer;

  Sammanfattning : Undersökningens mål var att reda på huruvida musikaliska klichéer kan påverka människors perception av olika miljöer. Information om klichéer och musikaliska element från barocken, kinesisk musik, och afrikansk musik samt annan relevant forskning användes som arbetets bakgrund. LÄS MER

 3. 3. Omvandling av kontorsyta till bostäder : En studie om fastighetsbolags beslutsfattande och bedömning av lönsamheten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Nils Bergström; Johan Åkerström; [2021]
  Nyckelord :Omvandlingsprocessen; omvandling; kontorsyta; bostäder; beslutsfattande; lönsamhet;

  Sammanfattning : Titel: Omvandling av kontorsyta till bostäder – En studie om fastighetsbolags beslutsfattande och bedömning av lönsamheten. Problemformulering: Hur kan fastighetsbolag analysera investeringsmöjligheten avseende omvandling av kontorslokaler till bostäder? Vilken boendeform är mest lönsam vid omvandling av kontorslokaler till bostäder? Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara fastighetsbolags investeringsbeslut vid omvandling av kontorsyta till bostäder samt utvärdera vilken boendeform som är mest lönsam. LÄS MER

 4. 4. Korrelationsanalyser mellan Yo-Yo-intermittent Recovery test level 2 och fatigue av fysiska matchparametrar för ett svenskt elitfotbollslag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Johan Bergström; [2021]
  Nyckelord :Football; YYIR2; GPS; Performance Analysis; High Intensity Actions; Fotboll; YYIR2; GPS; Prestationsanalys; Högintensiva aktioner;

  Sammanfattning : Inom elitfotboll utvärderas fysisk prestation på spelplanen med hjälp av global positioning systems (GPS:er). På lägre nivåer används istället tester av fysisk kapacitet, såsom Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 2 (YYIR2), som prediktor av fysisk matchprestation. LÄS MER

 5. 5. Uppföljning av produktionsbortfall

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Mattias Hendricks; Johan Bergström Holm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ” Forsmark Kraftgrupp” needs to update their system for categorizing faults events inthe plant, both in the input stage and at a later stage when trend analysis and otherhistory analysis is to be done. The system that is being used today is built in the 1990sand has some apparent flaws that make it complicated to trend common faults andfollow up on production loss. LÄS MER