Sökning: "Johan Billson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Billson.

  1. 1. Rösta på mig : En observation av politiska verbala uttalanden

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Anna Blücher; Johan Billson; [2017]
    Nyckelord :Politisk ledare; partiledare; språkrör; motivera; väljare;

    Sammanfattning : .... LÄS MER