Sökning: "Johan Blomme"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Blomme.

  1. 1. Evaluation of biometric security systems against artificial fingers

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

    Författare :Johan Blommé; [2003]
    Nyckelord :Informationsteknik; biometric; artificial fingers; fingerprint scanners; minutiae; pattern matching; intrusion methods; normalization; binarization; direction field analysis; thinning algorithms; Informationsteknik;

    Sammanfattning : Verification of users’ identities are normally carried out via PIN-codes or ID- cards. Biometric identification, identification of unique body features, offers an alternative solution to these methods. Fingerprint scanning is the most common biometric identification method used today. LÄS MER