Sökning: "Johan Bohlin"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Johan Bohlin.

 1. 1. Närståendes upplevelser av sjuksköterskans stöd i samband med plötsligt dödsfall : En litteraturbaserad studie grundad på analys av kvalitativ forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå; Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå

  Författare :Karl Johan Bohlin; Petra Wall; [2015]
  Nyckelord :emotional support; experiences; needs; relatives; sudden death.;

  Sammanfattning : Background: In Sweden about 19000 people fall victims of sudden death every year. This covers around 20% of all deaths. Relatives are those who are closest to the patient, regardless of the type of relationship. When a patient suddenly dies this affects the relatives and they can suffer from high risk of complicated grief reactions or crises. LÄS MER

 2. 2. Advice Animals – Onlinekulturens nya retorik : En stilanalys av postmodern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Johan Bohlin; [2014]
  Nyckelord :Retorik; Memes; Identification; Advice Animals; Burke; Brummett; Osborne;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ekonomijournalistens dilemma.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Christoffer Brandt; Johan Bohlin; Mathias Engwall; [2013-04-09]
  Nyckelord :Ekonomijournalistens dilemma;

  Sammanfattning : Arbetet studerar Göteborgs-Postens rapportering om företag de senaste tio åren. Syftet med undersökningen var att se i vilken utsträckning tidningens bevakning av den ekonomiska makten kan anses vara granskande... LÄS MER

 4. 4. Maskinerna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Johan Bohlin; Erika Hedman Bergström; Alexander Klaar; [2013-02-26]
  Nyckelord :Maskinerna;

  Sammanfattning : Hemsidestext. Juriststudenter fostras till maskiner snarare än kritiska tänkare. Och utbildningarna vidtar inte tillräckliga åtgärder, trots upprepad kritik från Högskoleverket.. LÄS MER

 5. 5. Public Rationality in War : A comparative case study of  Elite Cue theory and success-focused event-response theory

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Bohlin; [2012]
  Nyckelord :Elite Cue theory; event-response theory; drones; social psychology; kosovo; Libya;

  Sammanfattning : .... LÄS MER