Sökning: "Johan Bohman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Bohman.

  1. 1. Sensorer i brownout

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

    Författare :Johan Bohman; [2013]
    Nyckelord :Brownout; dust cloud; helicopter; sensor; Brownout; stoftmoln; helikopter; sensor;

    Sammanfattning : När en helikopter befinner sig i brownout saknar besättningen referenser till omvärlden vilket kan försämra det spatiala medvetandet. Om besättningen inte har koll på helikopterns position i luftrummet kan det leda till skador på både materiel och besättning i samband med landning. LÄS MER