Sökning: "Johan Bt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johan Bt.

 1. 1. Köpvärda bolag inom telekombranschen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Johan Petersmo; Patrik Ohlsson; [2013-05-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Här beskriver vi hur väl vi lyckats besvara vår frågeställning och hur syftet med uppsatsen uppfyllts. I denna uppsats har vi undersökt och värderat åtta ledande telekombolag i Europa. De värderingsmetoder vi använt oss av är fritt kassaflöde till aktieägarna (FCFE) och en relativvärdering i form av regressioner av tre multiplar. LÄS MER

 2. 2. Bayeuxtapetens språkliga struktur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Johan Höjer; [2010]
  Nyckelord :Bayeuxtapeten; bildanalys; bildberättande; bonadskonst; tecknade serier; scen; sekventiellt berättande; semiotik.;

  Sammanfattning : En undersökning av Bayeuxtapetens (BT) språkliga struktur. Undersökningen avser berättandetsorganisering och fördelning mellan huvudfris, bårder, den kortfattade inbroderade texten och en postulerad förlorad text. Särskild fokus läggs på den s.k. LÄS MER

 3. 3. Interorganisatoriska Samarbeten : Struktur och Styrning för Lärande och Kunskapsspridning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Per Thorgren; Johan Wennerström; [2002]
  Nyckelord :Business and economics; Organisationsstruktur; Styrning; Lärande; Kunskapsspridning; Interorganisatoriska samarbeten; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I och med den fokusering på kärnkompetenser som idag råder krävs det att organisationer besitter en god samarbetsförmåga. För att denna förmåga skall kunna utvecklas krävs det att det finns förutsättningar för lärande och kunskapsspridning i gränssnittet mellan organisationerna. LÄS MER