Sökning: "Johan Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Johan Carlsson.

 1. 1. Beräkningsmodell som avser transport av massor - Jämförelse kostnader och utsläppspåverkan orsakad av lastbilstransporter av schaktmassor till och från ett entreprenadprojekt

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Carl-Oscar Carlsson; Johan Forslund; [2020]
  Nyckelord :Transportations; Excavation masses; Fuel consumption; Emissions; Skanska; Construction; Trucks; Filling material; Landfill; Quarry.; Transporter; Schaktmassor; Bränsleförbrukning; Utsläpp; Skanska; Anläggning; Lastbilar; Fyllnadsmaterial; Deponi; Täkt;

  Sammanfattning : Skanska har identifierat ett problem med att Örebro kommun har hårda restriktioner kring deponier och mängden massor som får lossas där. Då byggtakten under lång tid varit hög i Örebro ser Skanska att många deponier kring Örebro börjar bli fulla. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av Galileo GNSS med statisk mätning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Carlsson; Johan Johansson; [2020]
  Nyckelord :Galileo; GNSS; Static surveying; Galileo; GNSS; Statisk mätning;

  Sammanfattning : Galileo är ett Global Navigation Satellite System (GNSS) som används för positionering. Förutom Galileo finns även Global Positioning System (GPS) och Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (GLONASS) vilka är de idag enda fullt operativa systemen. LÄS MER

 3. 3. Att välja regelverk: En kvalitativ studie om varför större internationellt aktiva företag väljer att tillämpa redovisningsregelverket K3 istället för IFRS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jimmy Carlsson; Isabella Sköld; Frida Källmark; [2020]
  Nyckelord :Accounting choice; IFRS; K3; Decision motives; International activity; Redovisningsval; Beslutsmotiv; Internationell aktivitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Att välja regelverk: En kvalitativ studie om varför större internationellt aktiva företag väljer att tillämpa redovisningsregelverket K3 istället för IFRS Seminariedatum: 3 juni 2020 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Jimmy Carlsson, Frida Källmark och Isabella Sköld Handledare: Johan Dergård Nyckelord: Redovisningsval, IFRS, K3, Beslutsmotiv, Internationell aktivitet Syfte: Denna studie syftar till att beskriva och analysera vilka motiv som ligger bakom valet av redovisningsregelverket K3 istället för IFRS (K4) hos stora, internationellt aktiva svenska företag. LÄS MER

 4. 4. Krisens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön : om coronakrisens påverkan på arbetsinnehållet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Carlsson; Johan Dahl; [2020]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; förskola; rektorer; krishantering; krav-kontroll-stöd; coronakrisen; stöd; kontroll; krav; arbetsbelastning;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Studien tar upp aspekter av hur förskolerektorers arbetssituation påverkas av krishantering. Den tar fasta på de psykosociala delarna i deras arbetssituation. LÄS MER

 5. 5. Aktivitetsbaserade kontor : En kvantitativ studie om arbetstillfredsställelsens påverkan vid införandet av ett nytt arbetssätt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johannes Carlsson; Johan Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER