Sökning: "Johan Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Johan Carlsson.

 1. 1. Lokal implementering av statlig miljöpolitik - En fallstudie om två skånska kommuners relation till

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johan Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Helsingborg; Höör; implementering; miljö; miljömålssystemet;

  Sammanfattning : Helsingborgs stad är Sveriges miljöbäste kommun enligt tidningen Aktuell hållbarhet. Denna uppsats handlar om Helsingborg stads och Höör kommuns förutsättningar att arbeta med miljöfrågor och hur det statliga miljömålssystemet påverkar kommunernas miljöarbete. LÄS MER

 2. 2. Aktivitetsbaserade kontor : En kvantitativ studie om arbetstillfredsställelsens påverkan vid införandet av ett nytt arbetssätt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johannes Carlsson; Johan Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. What Characterizes an Influential Instagram Fashion Influencer? : A Descriptive Research

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emily Linnér; Sitav Taha; Johan Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Fashion Influencers; Instagram; Influencer Marketing;

  Sammanfattning : Influencer marketing has become a central aspect within brand’s marketing activities (Kapitan & Silvera, 2016). The former marketing way of including celebrities within marketing purposes (Pringle & Binet, 2005) has in recent years been discussed as digital media influencers (Kapitan & Silvera, 2016). LÄS MER

 4. 4. Livsstilsförändring vid diabetes typ-2 - motivation till ökad fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Samuel Carlsson; Johan Zetterberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ-2 är ett vanligt sjukdomstillstånd som blir allt vanligare över hela världen. En av de primära behandlingsformerna för detta är en förändring av livsstil, där ökad fysisk aktivitet är en av åtgärderna. Många drabbade av diabetes typ-2 har svårt att motivera sig till en livsstilsförändring. LÄS MER

 5. 5. ”Hej, hej, tjena, please” : En kvalitativ intervjustudie om levd erfarenhet av tiggeri på Stockholm gator.

  Master-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Anna Carlsson; [2018]
  Nyckelord :tiggeri; mänskliga rättigheter; socialt utsatta EU-medborgare; välmående; gåvoutbyte; social interaktion;

  Sammanfattning : Antalet fattiga EU-medborgare som tigger för att förbättra sin ekonomiska situation har ökat de senaste åren och är idag en del av den svenska gatubilden. Socialt utsatta EU-medborgare som i och med den fria rörligheten inom unionen tillfälligt lämnar sina hemländer i hopp om ett bättre liv. LÄS MER