Sökning: "Johan Christensson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Johan Christensson.

 1. 1. "Sociala medier är magi för en musiker"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jon Karlsson; Johanna Lindell; Johan Nikolai; [2019]
  Nyckelord :Självständig artist; marknadsföring; skivbolag; kontroll; musikbranschen; relation; samarbete; sociala medier; värdeskapande; indiebolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: “Sociala medier är magi för en musiker” - En kvalitativ studie om samarbetet mellan artister och skivbolag, samt de framstående orsaker som satt relationen i förändring Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp. Författare: Jon Karlsson, Johanna Lindell & Johan Nikolai Handledare: Oskar Christensson Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka marknadsföringens betydelse för samarbetet mellan skivbolag och artister. LÄS MER

 2. 2. Sinnesupplevelse i landskapsarkitekturens teori och praktik

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Christensson; [2015]
  Nyckelord :sinnesupplevelse; sinnlighet; landskapsteori; landskapsanalys; representation; landskapsupplevelse; kroppslig interaktion; perception;

  Sammanfattning : Vad är kvalité i vår utemiljö? I många fall anses landskapets huvudsakliga kvaliteter ligga i dess visuella intryck. Men våra bestående minnen av ett landskap handlar sällan om enbart visuella kvaliteter, utan betydligt oftare om känslor och upplevelser som kan vara svåra att beskriva. LÄS MER

 3. 3. "Det finns ju i huvudet än så länge i alla fall" : En undersökning av hur en klarspråksutbildning på Skatteverket påverkar deltagarna

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Johan Christensson; [2012]
  Nyckelord :klarspråk; klarspråksutbildning; Skatteverket; diskursgemenskap; skrivdiskurser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur utbildningsdeltagare påverkas av en klarspråksutbildning på Skatteverket. Frågeställningarna är: Vilka skrivdiskurser aktualiseras under utbildningen? Vilken klarspråksbild förmedlas under utbildningstillfället? Vad förväntar sig deltagarna av klarspråksutbildningen och hur motsvaras dessa förväntningar? Studien genomförs med en etnografisk ansats och utgår från en sociokulturell syn på lärande och kunskap. LÄS MER

 4. 4. Entreprenör och riskkapitalist - relationens påverkan på innovativa företag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Andersson; Andreas Christensson; [2011]
  Nyckelord :Entreprenör; Innovation; Riskkapitalist; Relation; Osäkerhet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur relationen mellan entreprenör och riskkapitalist påverkar innovativa, entreprenörsdrivna bolag med högteknologiska produktinnovationer i ett inledande företagsskede. Uppsatsens resultat visar hur innovativa, entreprenörsdriva företag med högteknologiska produktinnovationer påverkas av relationsbygget med riskkapitaliser. LÄS MER

 5. 5. Försäkringskassan har beslutat : En undersökning av mottagaranpassning och språkbruk i Försäkringskassans beslutstexter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Johan Christensson; [2011]
  Nyckelord :Plain language; target group adaptation; Försäkringskassan; decision text; decision process;

  Sammanfattning : The aim of this study is to learn about and demonstrate the process in which Försäkringskassan (The Swedish Social Insurance Agency) customizes texts and the texts linguistics influence on a potential beneficiary. I use three different questions to fulfill the purpose of the study. LÄS MER