Sökning: "Johan Dahl"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Johan Dahl.

 1. 1. Krisens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön : om coronakrisens påverkan på arbetsinnehållet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Carlsson; Johan Dahl; [2020]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; förskola; rektorer; krishantering; krav-kontroll-stöd; coronakrisen; stöd; kontroll; krav; arbetsbelastning;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Studien tar upp aspekter av hur förskolerektorers arbetssituation påverkas av krishantering. Den tar fasta på de psykosociala delarna i deras arbetssituation. LÄS MER

 2. 2. Assessing Performance Gains of a P2P System Based on User Acceptance : A Case Study on National Real-Estate Companies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Johan Dahl; Benjamin Lingius Cerda; [2019]
  Nyckelord :Procure-to-Pay; P2P; E-procurement; The Unified theory of Technology Acceptance and Use of Technology; UTAUT; Procure-to-Pay; P2P; E-procurement; Inköpsprocess; UTAUT; Användaracceptans; Systemimplementation;

  Sammanfattning : The Unified theory of Technology Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model suggest that the user acceptance before adopting a technology will greatly affect how the technology is accepted, and in effect its impact and performance in the organisation. A technology that is having an increasing presence in organisations is Procure-to-Pay (P2P) systems. LÄS MER

 3. 3. Developing a database of ICT solutions in Cuban Enterprises

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Johan Dahl; Benjamin Cerda; [2017]
  Nyckelord :Database; Cuba; Enterprise Architecture Management; Databas; Kuba; EAM;

  Sammanfattning : Not being able to, or not knowing how to make use of, ICT is becoming a clear factor of economic exclusion for businesses in developing countries. Several studies has investigated the correlation between access to information about ICT and the overall development of the country suggesting a strong bond. LÄS MER

 4. 4. Innovation i IT-outsourcing : Identifiering av kritiska framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Johan Dahl; [2017]
  Nyckelord :IT-innovation; IT-outsourcing; Affärsrelationer;

  Sammanfattning : Idag är outsourcing av IT-funktioner något som är normalbilden i offentliga och privata verksamheter. Klienter efterfrågar att IT-outsourcing skall minska kostnader och samtidigt leda till innovation och mervärde för verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Konceptstudie av universell testrigg för växellådor

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Anders Dahl; Johan Svensson; [2016]
  Nyckelord :Test rig; Asynchronous machine; Frequency drive; Effect recirculation; Product development; Testrigg; Frekvensomriktare; Effektcirkulation; Produktutveckling; Asynkronmotor;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet skildrar en konceptstudie och kostnadsuppskattning av enuniversell testrigg för växellådor. Arbetet har genomförts på uppdrag av SwepartTransmission AB och har resulterat i koncept- och komponentförslag samtkostnadsuppskattning av ett universellt test system av växellådor... LÄS MER