Sökning: "Johan Dahl"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Johan Dahl.

 1. 1. Sveriges säkerhetsdiskurs och hotet från kinesiska direktinvesteringar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Dahl; Pontus Sjöström; [2023]
  Nyckelord :Kinesiska direktinvesteringar; säkerhetiseringsteori; hot; säkerhet; säkerhetiserande drag; avsäkerhetiserande drag; diskurs; diskursanalys; WPR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie är en diskursanalys med WPR-ansats av den svenska regeringens och säkerhetspolisens uttryckta syn på kinesiska direktinvesteringar. Utifrån säkerhetiseringsteorin analyseras diskursen i statsråds uttalanden, regeringens Arbetet i frågor som rör Kina respektive säkerhetspolisens årsböcker. LÄS MER

 2. 2. Elements of Postcolonialism in Sportswashing: A thematic discourse analysis of FIFA in the context of the World Cup in Qatar of 2022

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Melker Nielsen; Johan Dahl; [2023]
  Nyckelord :FIFA; Gianni Infantino; Orient; Postcolonialism; Qatar; Sportswashing; West; Whataboutism; World cup; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The study aims to demonstrate to what extent speeches, Instagram posts and LinkedIn posts of Gianni Infantino, as the main representative of FIFA, have been marked by elements of Postcolonialism and sportswashing to influence the acceptance of the FIFA World Cup of 2022 in Qatar. The result of this study indicates that FIFA’s rhetoric is marked by Postcolonial elements. LÄS MER

 3. 3. AI and Strategic Decision Making Processes - An empirical study on how Large Language Models can be utilized in Strategic Decision Making Processes

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Hed Dahl; Johan Holmqvist; [2023]
  Nyckelord :Strategic Decision Making Processes; Artificial Intelligence; Large Language Models; ChatGPT; Data Privacy; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with an understanding of what role AI has, and might have, in strategic decision making processes. The literature review of the study builds upon research within Resource Based Theory, Strategic Decision Making Theory and is supported by technical reports on Large Language Models. LÄS MER

 4. 4. Anonymization of Sensitive Data through Cryptography

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Isac Holm; Johan Dahl; [2023]
  Nyckelord :Cryptography; Encryption; Decryption; AES; Camellia; Anonymization; Sensitive Data;

  Sammanfattning : In today's interconnected digital landscape, the protection of sensitive information is of great importance. As a result, the field of cryptography plays a vital role in ensuring individuals' anonymity and data integrity. LÄS MER

 5. 5. Energieffektivisering och energioptimering av Strömma naturbrukscentrum

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Filip Berkefelt; Henric Dahl; Ida Hagman; Tilde Levander; Sofia Löwdin; Inga Nordin; Johan Sjöborg; [2023]
  Nyckelord :batterier; energilagring; värmeförsörjning; solceller; naturbruksskola; värmeproduktion; ackumulatortank;

  Sammanfattning : Strömma Naturbrukscentrum is an agricultural high school in southern Sweden. The establishment consists of over 30 buildings which includes student housing, lecture halls and animal housing. Due to its numerous buildings, Strömma faces a high energy demand. LÄS MER