Sökning: "Johan Dahl"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Johan Dahl.

 1. 1. Developing a database of ICT solutions in Cuban Enterprises

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Johan Dahl; Benjamin Cerda; [2017]
  Nyckelord :Database; Cuba; Enterprise Architecture Management; Databas; Kuba; EAM;

  Sammanfattning : Not being able to, or not knowing how to make use of, ICT is becoming a clear factor of economic exclusion for businesses in developing countries. Several studies has investigated the correlation between access to information about ICT and the overall development of the country suggesting a strong bond. LÄS MER

 2. 2. Innovation i IT-outsourcing : Identifiering av kritiska framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Johan Dahl; [2017]
  Nyckelord :IT-innovation; IT-outsourcing; Affärsrelationer;

  Sammanfattning : Idag är outsourcing av IT-funktioner något som är normalbilden i offentliga och privata verksamheter. Klienter efterfrågar att IT-outsourcing skall minska kostnader och samtidigt leda till innovation och mervärde för verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Konceptstudie av universell testrigg för växellådor

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Anders Dahl; Johan Svensson; [2016]
  Nyckelord :Test rig; Asynchronous machine; Frequency drive; Effect recirculation; Product development; Testrigg; Frekvensomriktare; Effektcirkulation; Produktutveckling; Asynkronmotor;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet skildrar en konceptstudie och kostnadsuppskattning av enuniversell testrigg för växellådor. Arbetet har genomförts på uppdrag av SwepartTransmission AB och har resulterat i koncept- och komponentförslag samtkostnadsuppskattning av ett universellt test system av växellådor... LÄS MER

 4. 4. Produktionslayout och förbättring av produktionsflöde för Purus AB

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Johan Dahl; Erik Thuresson; [2011]
  Nyckelord :Systematic layout planning; manufacturing strategy; inventory control; product classification; order quantity; forecasting; operations layout.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title Production layout and improvements of operations at Purus AB Authors Dahl, Johan. Industrial Engineering and Management Thuresson, Erik. Industrial Engineering and Management Supervisor Eriksson, Magnus. Plant Manager at Purus AB Perborg, Lennart. LÄS MER

 5. 5. Går det ändra ett beteende? : påverkan och medvetenhet om återvinningoch välgörenhet

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Niklas Andersson; Johan Dahl; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi har kommit fram till att de flesta människor är miljömedvetna och intresserade av att återvinna pantenheter och hjälpa till med välgörenhet, men för att maximera deras goda gärningar krävs att de har full insyn i vart de insamlade pengarna tar vägen samt att de vill ha möjlighet att välja till vilket ändamål pengarna ska skänkas. Vi har genom en enkät på 19 frågor sammanställt våra respondenters svar och härlett dessa svar till undersökta teorier. LÄS MER