Sökning: "Johan Daniel Persson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Johan Daniel Persson.

 1. 1. The effects of tender offers on target firms’ market value: case Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johan Wolkesson Persson; Daniel Ekholm ; [2011]
  Nyckelord :Cumulative Average Abnormal Returns CAAR ; Tender Offers; Cumulative Abnormal Return CAR ; Event Study; Regression Analysis; Market Value and Target Firms.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: Investigate to what extent tender offers have created value for shareholders of target firms on the Swedish stock market and if there are any relationship between specific variables and the targets’ abnormal returns. Methodology: The event study methodology and cross sectional regression analysis. LÄS MER

 2. 2. Drop in- en tidbegränsad vägledningsinsats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniel Persson; Johan Jönsson; [2010]
  Nyckelord :drop in samtal; vägledning; vägledningsmetod; vägledningsmodell; tidsbegränsning; inställning;

  Sammanfattning : Vi har med denna studie undersökt vilka vägledningsmodeller och metoder som vägledare använder i drop in- samtalet, samt deras inställning till detta. Den metod vi använder oss av i studien är semikvalitativa intervjuer tillsammans med en intervjuguide som bas med frågor uppdelade i teman. LÄS MER

 3. 3. Byggbranschens syn på partnering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Daniel Karlsson; Johan Persson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om byggbranschens syn på samverkansformen partnering Genom att vi har intervjuat aktörer som är verksamma inom olika områden i byggbranschen har vi skapat ett underlag för att kunna belysa åsikterna om samverkansformen partnering ur flera perspektiv. Vi redovisar även hur samverkansformen partnering påverkar ett projekt jämfört med ett projekt som styrs efter traditionella former. LÄS MER

 4. 4. Brandteknisk riskvärdering av Psykiatriska Intensivvårdsavdelningen i Växjö

  L3-uppsats, Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Daniel Eggertsen; Carl Johan Herbst; Daniel Persson; Oscar Rehnström; [2005]
  Nyckelord :Smoke; Evacuation; CFAST; ERMap; Critical conditions; Locked emergency exit; Växjö; Fire safety evaluation; psychiatric intensive care ward; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report aims at a fire safety evaluation of PIVA, the psychiatric intensive care ward in Växjö. There are six beds in the ward but sometimes there are more patients and sometimes less. In PIVA patients are treated from one to six days. LÄS MER