Sökning: "Johan Danielsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Johan Danielsson.

 1. 1. Design of screwdriver nozzle to robot for improved centering and feeding of screw

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Johan Danielsson; Zahars Korobicins; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Automation is a process that has been ongoing in the society for a considerable amount of time. Fastening of boards onto joists is still done manually to a large degree. To reduce the amount of monotone work, automation of such fastening can be performed. One subtask of automation is screw feeding. LÄS MER

 2. 2. Performance measuring in nursing homes

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Wikner; Filip Danielsson; Woosang Kwon; [2021]
  Nyckelord :Performance measurement; non-financial performance measures; performance evaluation; performance within nursing homes; governing Swedish nursing homes.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Performance measuring in nursing homes Seminar date: 2021-01-15 Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS‐ cr) Authors: Filip Danielsson, Woosang Kwon, Christoffer Wikner Advisor/s: Johan Dergård Keywords: Performance measurement, non-financial performance measures, performance evaluation, performance within nursing homes, governing Swedish nursing homes. Purpose: The purpose of this study was to explore if working with performance measurement improves the experienced quality of well-being as reported by the residents of nursing homes in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Utbildning inom CBRNE för prehospital sjukvårdspersonal : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Mattias Björklund; Johan Danielsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapporternas utveckling inom skogsbranschen under åren 2008-2016

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Elisabeth Danielsson; Stina Viberg; Johan Wallin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tiden räcker inte till : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad vård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Michelle Danielsson Johansson; Johan Nguyen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER