Sökning: "Johan Eberson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Eberson.

 1. 1. En studie av svenska företags val av kapitalstruktur

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :John Liljenfeldt; Johan Eberson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka svenska företags val av kapitalstruktur. I en kvantitativ studie undersöks värför faktorgrupper, bestående av faktorer hämtade från finansiella teorier, vilka förväntas förklara valet av kapitalstruktur. LÄS MER

 2. 2. Värderelevansen hos goodwill : En studie av värderelevansen hos finansiell information på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Eberson; John Liljenfeldt; [2009]
  Nyckelord :Goodwill; Värderelevans; Avskrivningar; Nedskrivningar;

  Sammanfattning : Finansiell information är att anses som värderelevant om den kan användas av intressenter i deras värderingsbeslut. Ett värderelevant tal bör således påverka ett företags marknadsvärde. LÄS MER