Sökning: "Johan Eckerborn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Eckerborn.

  1. 1. Meningsskapande kommunikation av en tvingande lag : "Vad f*n har ni skickat för brev till morsan?"

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Oskar Eriksson; Johan Eckerborn; [2018]
    Nyckelord :Communication; organization; sensemaking; EU-directive; law; bank.; Kommunikation; organisation; meningsskapande; EU-direktiv; lag; bank.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Banker är exempel på organisationer där en tvingande lag fordrar en kommunikationsprocess med flera aktörer. Bankerna har, i syfte att efterfölja penningtvättslagen, ställt frågor till kunderna om deras ekonomiska förehavanden. Kunderna har i sin tur bemött frågorna med oförståelse och upprördhet. LÄS MER