Sökning: "Johan Edvardsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Johan Edvardsson.

 1. 1. Seeking Active Returns - A Study of Restructing Strategies for Equity Index-Linked Notes

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Edvardsson; Karl-Johan Ek; [2013-06-28]
  Nyckelord :Equity index-linked notes; restructuring; structured products; index-linked products; GARCH 1; 1 ; principal-protection; time series analysis;

  Sammanfattning : Aim and purpose: The aim of the study is to examine whether an active strategy for restructuring of equity index-linked notes can generate higher returns than a passive ‘buy-and-hold’ strategy.More specifically, the purpose of the study is to examine how an active restructuring strategy, using specific variables to govern market timing, for equity index-linked notes may affect the returns over a given time period, compared with a passive ‘buy-and-hold’ strategy. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av vakenintubation : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Caroline Bergius; Johan Edvardsson; [2010]
  Nyckelord :vakenintubation; obehag; fysisk upplevelse; psykisk upplevelse; vårdlidande; utelämnad; smärta;

  Sammanfattning : Fri luftväg är det mest basala inom anestesisjuksköterskans kontext. En definitiv metod för att säkerställa fri luftväg är intubering i trachea, normalt görs detta när patienten är sövd. Vakenintubation är relativt ovanligt men förekommer på patienter där man inte är säker på att kunna upprätthålla fri luftväg efter sövning. LÄS MER

 3. 3. Ämnesintegration : En studie med utgångspunkt i de Samhällsorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Johan Candefors; John Edvardsson; [2009]
  Nyckelord :Ämnesintegration; Samhällorienterande ämnen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilken uppfattning pedagoger som undervisar inomgrundskolans senare års samhällsorienterande ämnen har kring begreppetämnesintegration, samt på vilket sätt och i vilken omfattning ämnesintegreradundervisning kan ske.Metoden för denna kvalitativa undersökning är semistrukturerade samtalsintervjuer; ivilka informanterna fick beskriva sin syn på begreppet ämnesintegration samt förmedlai vilken omfattning, samt hur, de arbetar. LÄS MER

 4. 4. Interaktiv Produktpresentation åt Abu Garcia

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Kristoffer Edvardsson; Conny Högkvist; Tobias Nilsson; Carl-Johan Nilsson; [2006]
  Nyckelord :3D; modelling; flash; action script; product presentation; web application; animating; sound; music; video; interaction; post production; stop motion; fusion; adobe premiere; Abu Garcia;

  Sammanfattning : Detta projekt har producerats i samarbete med Abu Garcia i Svängsta, Blekinge. Vårat projekt är en interaktiv produkt presentation gjord i flash med inslag av 3d, video och ljud. Våran tanke är att användaren ska kunna se hur en Ambassadeur Record fiskerulle ser ut både på insidan och utsidan, hur den fungerar och vad som gör den så unik. LÄS MER