Sökning: "Johan Eidvall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Eidvall.

 1. 1. Long-run expected consumption and volatility risk, and the cross-section of asset returns

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Johan Wiksell; Mikael Eidvall; [2013]
  Nyckelord :asset pricing; expected consumption; cross-section of returns; Long-Run Risk; Consumer Sentiment Index;

  Sammanfattning : This paper builds on the Long-Run Risks Framework in the quest of explaining the true nature of risk that drives asset prices. Instead of modeling expected consumption as in past research, we use the forward-looking Michigan Consumer Sentiment Index to proxy innovations in the agent's beliefs about expected consumption growth. LÄS MER

 2. 2. Vad gör ett varumärke som Red Bull unikt för konsumenten?

  Kandidat-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Eidvall; Rikard Arodén; [2011]
  Nyckelord :Unicitet; prispremium; Red Bull;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar utreda vad det är som gör att Red Bulls konsumenter uppfattar Red Bull som unikt i jämförelse med andra energidrycker. Red Bull är idag marknadsledande i Sverige inom energidryckesmarknaden. De har en marknadsandel på 31 procent samtidigt som de har ett pris-premium på sina produkter. LÄS MER