Sökning: "Johan Ekedahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Ekedahl.

  1. 1. Johan Nilsson Examenskonsert & Stilanalys: Jan Ekedahl - svensk folkmusik på gitarr

    Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

    Författare :Johan Nilsson; [2015]
    Nyckelord :Guitar; folk music; swedish folk music; Johan Nilsson; Jan Ekedahl; Gitarr; folkmusik; svensk folkmusik; Johan Nilsson; Jan Ekedahl;

    Sammanfattning : .... LÄS MER