Sökning: "Johan Ericsson"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Johan Ericsson.

 1. 1. Visuell hantering av behörigheter till lokaler : En grafisk lösning för hantering av lokal behörigheter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gustav Malmström; Matheus Bernat; Johan Ehinger; Jesper Jensen; Mårten Walter; Johannes Wilson; Ludvig Joborn; Anders Ryefalk; [2020]
  Nyckelord :Lokalbehörigheter; GDPR; Flask; React; webb; webbapplikation;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett arbete genomfört av åtta studenter i kursen TDDD96 Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet under vårterminen 2020. Arbetet efterfrågades av företaget Ericsson AB. Syftet var att göra den existerande processen att begära och bevilja tillträden till lokaler enklare. LÄS MER

 2. 2. Building a Railway to Europe. Consequences of Chinese Investment to Serbia’s EU-Association Process.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Ericsson; [2019]
  Nyckelord :Belt and Road Initiative; European Union; dependency; process-tracing; Serbia; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The issue addressed in this study is the consequences of China’s investments in Serbia. The purpose of this topic is to examine the development of Serbia’s alignment to the European Union (EU) association reforms. The theoretical framework comes from the diffusion and the dependency theory, which both build on previous research. LÄS MER

 3. 3. Brottsannolikhetsberäkningar knutna till snölaster : Uppskattning av snölaster med en återkomsttid på 50 år och analys av spatiala interpolationsmetoder för att utforma framtida snölastkartor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :André Johansson; Johan Ericsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under konstruktionsskedet av byggnader beräknas bland mycket annat permanent och variabel last. Permanent last är som namnet antyder last från delar av konstruktionen som ständigt är närvarande, till exempel egentyngd. LÄS MER

 4. 4. Regularitet för semilinjära elliptiska partiella differentialekvationer med kritiska Sobolevexponenter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Johan Ericsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi studerar regularitet och existens av lösningar i Sobolevrum till semilinjära elliptiska partiella differentialekvationer i begränsade öppna områden. Vi identifierar ett tillväxtvillkor på den ickelinjära termen som är tillräckligt för att påvisa existens av lösningar givet att området och randvillkoren är regulära. LÄS MER

 5. 5. Högerpopulism i sociala medier : En komparativ innehållsanalys och en social nätverksanalys

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Ericsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att åskådliggöra hur Alternativ för Sverige (AfS) och Sverigedemokraterna (SD) kommunicerar i sociala medier och att bidra med kunskap kring hur respektive parti positionerar sig i relation till högerpopulistiska aktörer och ”alt-right” i de digitala politiska landskap som växt fram under de senaste åren. I uppsatsen undersöks detta genom en innehållsanalys av partiernas kommunikation på Facebook, samt genom en undersökning av vilka relationer AfS och SD har till andra aktörer i sociala medier med hjälp av en social nätverksanalys. LÄS MER