Sökning: "Johan Eriksén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Eriksén.

 1. 1. The effect of board diversity and independence on IPO underpricing - An investigation on the Swedish market

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Eriksen; Johan Särnmo Åberg; [2019]
  Nyckelord :Diversity; Independence; Board characteristics; IPO underpricing; Regression analysis; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper aims to study the effect that board independence and diversity have on IPO underpricing. It is expected that through signalling, these factors might have a negative relationship with underpricing. LÄS MER

 2. 2. Drömmen om broderskap och enighet

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Tanja Raicevic; [2006]
  Nyckelord :etniska tillhörigheter; konflikter; självidentitet;

  Sammanfattning : Federationen Jugoslaviens splittring medförde att de fem republikerna: Serbien &Montenegro, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Slovenien och Makedonien som ingick i federationen blev självständiga stater. Detta medförde att människorna fick en ny identitet. Jag har gjort en studie omfattade tolv intervjuer. LÄS MER