Sökning: "Johan Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden Johan Eriksson.

 1. 1. Smart Port Framework - A study of Port of Gothenburg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Berlin; Olof Eriksson; [2021-02-24]
  Nyckelord :Smart port; automation; digitalization; maritime transport;

  Sammanfattning : The increase in global trade have resulted in the need for more complex infrastructure to support the increased amount of freight. This combined with the advancement of digitalization in society has resulted in the need logistics hubs to adapt. This development has resulted in the 5th generation of parts, the smart port. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers upplevelse av distansundervisning under Covid-19-pandemin i kursen Idrott och hälsa 1 : En kvalitativ studie gjord på tre gymnasieskolor

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Bryan Andersson; Johan Eriksson Viklund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att ta reda på hur gymnasieelever i skolor inom Stockholms län upplever att undervisningen har förändrats av distansundervisning och hur det har påverkat deras lärande i Idrott och Hälsa 1. Vi fokuserar på en del av följande kunskapskrav: “Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan [. LÄS MER

 3. 3. NBA: Dribbling Through Politics

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Brishammar; Pernilla Eriksson; Jakob Ferenius; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Conceptual decision support tool for RMS-investments : A three-pronged approach to investments with focus on performance metrics for reconfigurability

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling; Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Gustav Eriksson; Johan Isendahl; [2020]
  Nyckelord :Reconfigurable Manufacturing System; Decision Support Tool; Investment; Key Performance Indicators; Investment Model.;

  Sammanfattning : Today's society is characterized by a high degree of change where the manufacturing systems are affected by both internal and external factors. To adapt to current manufacturing requirements in the form of short lead-time, more variants, low and fluctuating volumes, in a cost-efficient manner, new approaches are needed. LÄS MER

 5. 5. Det omättliga ögat

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Bo Ljung; [2020]
  Nyckelord :Larseric Vänerlöf; Den dagen och den sorgen; offentlig konst; tunnelbanekonst; politisk konst; receptionsteori; semiotik; Wolfgang Kemp; Roland Barthes; Peter Gillgren; Bengt Olvång; Våga se; Christer Strömholm; Susan Sontag; On Photography; Hubert Damish; The Origin of Perspective; Kristina Fridh; Japanska rum – om tomhet och föränderlighet i traditionell och nutida japansk arkitektur; fotomontage; dada; genius loci; Fritz Lang; Metropolis; Apocalypse Now; Joseph Conrad; Mörkrets hjärta; Chatarina Dyrssen; filmisk arkitektur; Le Corbusier; Bayeuxtapeten; altarskåp; Hieronymus Bosch; The Garden of earthly Delights; Ebba Grön; Karlaplan; konstvetenskap; Johan Eriksson; Bo Ljung;

  Sammanfattning : This is a master thesis dealing with reception-theoretical aspects of the 96 meter long photomontage called That day and that grief, created by the Swedish photographer and artist Larseric Vänerlöf. The artwork is situated in the Karlaplan metro-station in Stockholm. LÄS MER