Sökning: "Johan Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden Johan Eriksson.

 1. 1. Prototyping a composite view for park assist cameras in automotive vehicles

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Kevin Eriksson; Johan Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Park assist camera; Video streaming; Embedded system; Android; Prototyping; C ; Java; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis two prototypes, based on separate implementations of a Park Assist Camera, was developed. The purpose was to investigate the possibility of presenting a composite view, where the first view shows the surroundings of the car from a bird’s-eye view and the other view shows the rear camera. LÄS MER

 2. 2. Smakprofilering av Piper Nigrum L. : En sensorisk studie om hur medium baserat på vatten respektive fett påverkar smaken i peppar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Johan Eriksson; John Thorngren; [2019]
  Nyckelord :Peppar; piperin; sensorik; infusion; grädde; buljong.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Studie av arkitektur för visuellt övervakningssystem vid fjärrstyrt underhåll av järnvägar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Johan Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Metalcore, den hatade genren : En studie om hur metalfans upplever subgenren metalcore

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Johan Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Genre; argument; reddit; metalcore; metal;

  Sammanfattning : Metalcore är en subgenre som är ständigt ifrågasatt av många. En del metalfans ser metalcore som någoting dåligt i metalgenren och tycker att subgenren inte är metal. I denna studie undersöks hur olika gränser skapas mellan genrerna metal och metalcore, detta genom att undersöka argumenten som metalfansen har om metalcore. LÄS MER

 5. 5. ”Ibland får man slå sig in med machete och bräckjärn för att få dem att lita på mig” : Folkhögskollärares arbete med didaktiska metoder inom historia, en kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Johan Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Historia Didaktik Folkhögskola;

  Sammanfattning : The Folk high school as an institution is not governed by the same legislation and policy frame work as the Swedish public schools. The study show that one of the outcomes of a less governed education form seems to be a less goal oriented educational environment, which enables teachers and participants to elaborate with different didactic/ learning techniques to foster an including and tolerant learning environment. LÄS MER