Sökning: "Johan Evers"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Evers.

 1. 1. Maskinbefäls utbildning på integrerade övervakningssystem ombord nybyggda fartyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Joakim Börjesson; Johan Evers; [2017]
  Nyckelord :Integrated automation systems; monitoring system; ship; marine; shipping; new build; training; Integrerade automationssystem; övervakningssystem; fartyg; utbildning; nybyggnation av fartyg; sjöfart;

  Sammanfattning : Vid nybyggnation eller modernisering av fartyg installeras ofta avancerade integrerade övervakningssystem i maskinkontrollrum. Det är därför viktigt att de maskinbefäl som ansvarar för driften av fartyget innehar en utbildning och kunskap om hantering och felsökning av övervakningssystemen. LÄS MER

 2. 2. Investmentbankernas inflytande på aktiekursen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Evers; Daniel Kjellgren; Johan Mårtenzon; [2007]
  Nyckelord :Investmentbanker; aktieanalys; köprekommendationer; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Hur mycket investmentbankerna påverkar aktiekursen.... LÄS MER