Sökning: "Johan Fahlén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Fahlén.

  1. 1. Motiverande intervju som metod vid patientundervisning för olika patientgrupper : - en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård; Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård

    Författare :Fredrik Matell; Johan Fahlén; [2005]
    Nyckelord :Patientundervisning; motiverande intervju; livsstilsförändringar.;

    Sammanfattning : Patientundervisning är ett av sjuksköterskans ansvarsområden. Tidigare studier visar på att traditionell patientundervisning inte är särskilt effektiv vid livsstilsförändringar och det borde användas flera olika metoder än vad som görs idag. LÄS MER