Sökning: "Johan Fall"

Visar resultat 1 - 5 av 423 uppsatser innehållade orden Johan Fall.

 1. 1. What's not to like? : Historiebruk kring Ivan Aguéli 1920-2020

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Arvidsson Lille; [2020]
  Nyckelord :Ivan Aguéli; use of history; culture of history; symbolic figure; Ivan Aguéli; historiebruk; historiekultur; symbolgestalt;

  Sammanfattning : This essay studies the use of history concerning the Swedish nineteenth century painter Ivan Aguéli. It places itself in the field of didactics of history where, in this case, the use of history on a societal scale is being analyzed. LÄS MER

 2. 2. Beräkningsmodell som avser transport av massor - Jämförelse kostnader och utsläppspåverkan orsakad av lastbilstransporter av schaktmassor till och från ett entreprenadprojekt

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Carl-Oscar Carlsson; Johan Forslund; [2020]
  Nyckelord :Transportations; Excavation masses; Fuel consumption; Emissions; Skanska; Construction; Trucks; Filling material; Landfill; Quarry.; Transporter; Schaktmassor; Bränsleförbrukning; Utsläpp; Skanska; Anläggning; Lastbilar; Fyllnadsmaterial; Deponi; Täkt;

  Sammanfattning : Skanska har identifierat ett problem med att Örebro kommun har hårda restriktioner kring deponier och mängden massor som får lossas där. Då byggtakten under lång tid varit hög i Örebro ser Skanska att många deponier kring Örebro börjar bli fulla. LÄS MER

 3. 3. Skolavslutning i kyrka – en moralfilosofisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Johan Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :skolavslutning; kyrka; religionsfrihet; etik;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to identify and analyze the moral arguments put forward in the debate on end of term ceremonies held in church. The method used was a qualitative content analysis of the opinion pieces on the subject in Sweden’s two largest nation-wide daily newspapers. LÄS MER

 4. 4. The rent negotiation process and retail rents : The gap between retail and real estate owners in a transforming market

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Filip Gyllenberg; Johan Koppfeldt; [2020]
  Nyckelord :Rent negotiation; Retail; E-commerce; Anchoring; Rational expectations; E-handel; Anchoring; Rationella förväntningar;

  Sammanfattning : This study aims to examine what factors retailers and real estate owners deem important in the process of determining expected rent levels in today's climate within retail where e-commerce is growing at a quick pace. The elements of the research questions stand on the foundation of the theory of rational expectations as well as the theory of anchoring. LÄS MER

 5. 5. Hertsön, ett stigmatiserat bostadsområde : en fråga om tolkningsföreträde, förhållningssätt och motstånd

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Norrman; [2020]
  Nyckelord :territorial stigmatization; Wacquant; marginality; classification struggles; Hertsön; Sweden; territoriellt stigma; Wacquant; marginalitet; klassificeringskamp; Hertsön; Sverige;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar uppkomsten, konsekvenserna och bemötandet av territoriellt stigma som konceptualiserat av Loïc Wacquant (2008b) hos invånare bosatta på Hertsön, ett bostadsområde som ibland omnämns genom stigmatiserande termer som ”ghetto” eller ”problemområde”. Syftet är att använda Hertsön som fall i undersökningen av territoriellt stigma och hur det tar sig uttryck i ett bostadsområde som i en svensk kontext kännetecknas av en viss grad av marginalisering. LÄS MER