Sökning: "Johan Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Johan Forsberg.

 1. 1. The controversy of Star Wars: Battlefront 2 and the influencers that fueled the fire

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Forsberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Palliativ Vård – Sjuksköterskans upplevelser : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Erika Waltin; Johan Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Kunskap; Omvårdnad; Patient; Stöd; Terminalvård; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienterna som vårdas palliativt upplever ofta ett emotionellt och ett fysiskt lidande. Patienternas rädsla och oro behöver lindras samtidigt som deras psykiska, sociala och spirituella behov tillgodoses. Familjen till patienten kan behöva stöd och information för att bearbeta sin sorg och reflektera över existentiella frågor. LÄS MER

 3. 3. I skuggan av prispallen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; Psykisk Ohälsa; Friidrott; Elin Westerlund; Göran Kenttä; Peter Mattson; Riksidrottsförbundet;

  Sammanfattning : I skuggan av prispallen Elin Westerlund är 28 år gammal och Sveriges bästa kvinnliga häcklöpare. Hon drömmer om OS, men kämpar för att överleva vardagen. Utanför friidrotten le- ver hon som ensamstående småbarnsmamma och en historia avätstörningar och prestationsångest. LÄS MER

 4. 4. Psykosocial arbetsmiljö

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johan Forsberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Psykosocial arbetsmiljö är något som är prioriterat av den svenska regeringen och riksdagen. Det finns fortfarande kopplat till detta ett antal arbetsområden som är relativt outforskade. Efterforskningar visar att personal som hanterar IT-hot verkar i Sverige vara ett av dessa områden. LÄS MER

 5. 5. Öppen källkod : Avgörande produktfaktorer och systemutvecklarens roll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Jonas Pärsson; Johan Forsberg; [2017]
  Nyckelord :öppen källkod; produktfaktorer; open source;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar till att undersöka vilka produktfaktorer som är avgörande när företag/organisationer väljer en öppen källkods-mjukvara. Uppsatsen undersöker även hur involverad utvecklare inom företag/organisationer är vid beslutsfattande och implementation kring ny mjukvara. LÄS MER