Sökning: "Johan Fröding"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johan Fröding.

 1. 1. PLANERINGSTRADITIONER OCH MOBILITETSPLANER En jämförande studie av urbana mobilitetsplaner och europeiska planeringstraditioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Fröding; [2019-02-14]
  Nyckelord :Europeiska planeringstraditioner; Urbana mobilitetsplaner; Regionalekonomisk planering; Heltäckande integrerad planering; Markanvändningsplanering; Urbanism; European planning traditions; Urban mobility plans; Regional-economic planning; Comprehensive integrated planning; Land use planning; Urbanism;

  Sammanfattning : This thesis examines urban mobility plans with the help of European planning traditions to better understand urban mobility planning in a wider context and provide more knowledge about sustainable urban development. According to the Leipzig Charter, there is a need for more knowledge regarding sustainable urban development, this study aims to provide more knowledge in that area. LÄS MER

 2. 2. ”För mycket patienter, för lite personal och för lite utrymme” : sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerheten på en akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johan Fröding; Max Engström; [2014]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Bemanning; Inflöde; Lokaler; Kvalitetsarbete; Stress;

  Sammanfattning : Bakgrund Bemanning, kompetens och patientinflöden är exempel på olika faktorer som omnämns i diskussioner kring patientsäkerheten på akutmottagningar. I denna studie behandlas dessa bland flera av frågor utifrån sjuksköterskornas egna upplevelser på en akutmottagning i Storstockholm. LÄS MER

 3. 3. Ett förbättrat kulissutdrag : – En glidförbättring till Norrgavels "brett matbord"

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesInstitutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Johan Brattén; [2009]
  Nyckelord :kulissutdrag; Norrgavel; kulissreglar; möbelsnickeri; engelska reglar;

  Sammanfattning : Min rapport handlar om kulissutdrag för mat- och salongsbord som går att expandera och placera iläggsskivor i. Jag har kunnat konstatera att det mer och mer monteras metallexpandrar under dessa bord i dagens tillverkning. LÄS MER