Sökning: "Johan Fransén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Fransén.

  1. 1. Hacka dig själv och upptäck attacker

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

    Författare :Johan Fransén; Adnan Sorlija; [2019]
    Nyckelord :Hacking; Event Store; Event database; OWASP Zed Attack Proxy; ZAP;

    Sammanfattning : Denna uppsats bygger på idén om att hacka det egna systemet före en utomstående hackare gör det för att upptäcka systemets läckor. Detta görs med ett automatiserat hackingverktyg som utför penetrationstester mot en utvecklad hemsida. LÄS MER