Sökning: "Johan Fridh"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johan Fridh.

 1. 1. Från kattsand till dödligt avfall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johan Fridh; Lilian Botvalde; [2012]
  Nyckelord :Greenpeace; kärnkraft; opinionsbildning; kritisk diskursanalys; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt hur Greenpeace Norden som ideell miljöorgani-sation uttrycker sig i text för att påverka opinionen i kärnkraftsfrågan efter kärn-kraftsolyckan i Fukushima Daiichi. Vi har genomfört en kritisk diskursanalys på texter som publicerats från det datum olyckan ägde rum och ett år framåt i tiden. LÄS MER

 2. 2. Klickar det? - Kommunikationsverktyg för industriella kundrelationer i en digitaliserad värld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Andersson; Jenny Fridh; Erik Brännström; [2010]
  Nyckelord :industriella relationer; digitalisering; relationslivscykel; kommunikationsverktyg; high tech high touch; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen visar att digitaliseringen av samhället påverkat sättet att kommunicera i industriella relationer. Digitala kommunikationsverktyg skapar fler kommunikationstillfällen vilket gör relationen mer intensiv i såväl positiv som negativ bemärkelse. LÄS MER

 3. 3. Strategiskt miljöarbete för Helsingborgs Dagblad AB

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Johan Fridh; [2005]
  Nyckelord :Strategi; Miljö; Helsingborgs Dagblad AB; HD; Environmental studies; Miljöstudier; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört på Helsingborgs Dagblad AB i Helsingborg. Examensarbetet omfattar en analys ur kvalitetssynpunkt av HD:s material-, energi- och transportflöden, dess påverkan på miljön, kopplingen mellan HD:s tre kärnvärden och vikten av ett strukturerat miljöarbete samt ett antal förslag på fortsatt arbete. LÄS MER