Sökning: "Johan Fridman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Fridman.

  1. 1. Förslag på praktisk design hos en reaktoryta av en tumnagels storlek att använda i Senzimes biosensorsystem

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

    Författare :Marie Ottosson; Belinda Fridman; Emma Hansson; Simon Isaksson; Johan Petersson; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Kontinuerlig övervakning av patienters blodsocker under operationer och vård har visat sig givande men krångligt. Företaget Senzime i Uppsala har utvecklat ett instrument för att göra detta. LÄS MER