Sökning: "Johan GIlle"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan GIlle.

 1. 1. High Performance Implementationof Winner Selection Algorithms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan GIlle; Jimmy Helmersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The process to find candidates, that fit certain win-conditions, from a collectionof wagers is the purpose of a winner selection algorithm. These candidates are filtered out in different groups called winning groups depending on the win-conditions. Svenska Spel AB is the largest company in the regulated gaming market in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Analys av potentiell kostnadsbesparing vid införande av ST-kran

  Master-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Johan Lindström ; [2014]
  Nyckelord :transport; rundvirke; HCT; kostnadsfunktioner; nyttolast; kranbil;

  Sammanfattning : Virkestransporter står för ca 25 % av de totala anskaffningskostnaderna för skogsindustrin. Implementeringen av High Capacity Transports (HCT) i syfte att reducera transportkostnaderna och minska miljöpåverkan för att bibehålla en hög konkurrenskraft för svensk skogsindustri har på senare tid fått ett ökat intresse. LÄS MER