Sökning: "Johan Granberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Johan Granberg.

 1. 1. Ta inte för dig mer än du orkar äta upp : En studie av arbetet för minskat matsvinn i kommunala skolkök

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Johan Granberg; Jacob Edström; [2019]
  Nyckelord :Matsvinn; Kommunala tillagningskök; Svinnreducerande åtgärder;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka tillagningskök i kommunala skolor och hur dessa praktiskt tillämpar arbetssätt för att minimera matsvinn. I bakgrunden behandlas ämnets ökande nutida relevans, tidigare forskning kring olika typer av interventioner och deras effektivitet samt den aktuella kommunens tidigare åtgärder. LÄS MER

 2. 2. Arbetet för en säkrare molntjänst : Identifieringen och förebyggandet av säkerhetsrisker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Johan Granberg; Mattias Hansson; [2019]
  Nyckelord :Molntjänst; Publika moln; Säkerhet;

  Sammanfattning : Molntjänster blir allt mer populärt bland företag och organisationer att anamma. Tekniken har möjligheten att medföra många fördelar, dock kan det uppstå säkerhetsrisker med användningen. LÄS MER

 3. 3. Molnsystem för automatisk blankettinmatning : Blankettutformning & databearbetning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Granberg; Johan Olofsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna tekniska rapport beskriver ett projekt med syftet att utveckla ett molnbaserat system vars uppgift är att digitalisera maskin- och handskriven text från inskannade blanketter med hjälp av Microsofts kognitiva tjänster. Det färdiga systemet var avsett att vara av tillräckligt god kvalitet för att tolka både maskin- och handskrivna blanketter samt extrahera nyckelvärden från dessa. LÄS MER

 4. 4. Massagolvets påverkan på inomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Granberg Johan; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts i uppdrag av Umeå kommun i syfte att uppfylla det lokala delmålet om en giftfri uppväxt. De vill nu få en uppfattning om hur massagolv kan påverka inomhusmiljön i en förskola, och om dessa golv generellt uppfyller deras policy för materialanvändning. LÄS MER

 5. 5. Testdriven utveckling (TDD) – En metod för att minska underhållskostnader i mjukvaruprojekt?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johan Granberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The maintenance phase within software projects is typically very expensive in terms of resources. The activities of this phase are largely focused around some form of modification of program code. This leads one to consider if there are alternative methods of code production that results in code that allows for less costly modifications. LÄS MER