Sökning: "Johan Grundberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Johan Grundberg.

 1. 1. The relationship between sustainability and financial performance : An empirical study of Swedish equity funds

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Karlsson; Johan Grundberg; [2022]
  Nyckelord :sustainability; financial performance; msr;

  Sammanfattning : The general relationship between sustainability and financial performance has been well examined, and there doesn't seem to be any general significant tradeoff between the two. However, the results are mixed and the many ways of defining both sustainability and financial performance has provided room for different interpretations and methodologies. LÄS MER

 2. 2. A comparison of different R-tree construction techniques for range queries on neuromorphological data

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Elmarsson; Johan Grundberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The brain is the most complex organ in the human body, and there are many reasons to study it. One way of studying the brain is through digital simulations. Such simulations typically require large amounts of data on the 3dimensional structure of individual neurons to be stored and processed efficiently. LÄS MER

 3. 3. The Levity of Homogenisation of Taste - A Critical Inquiry into the Standardisation Construct

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Grundberg; Andreas Malmgren; Cecilia Cassinger; [2003]
  Nyckelord :homogenisation; hegemonisation; taste; Theodore Levitt; perception; meaning; modernity; consumption; standardisation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : For decades, Theodore Levitt's notion of the homogenisation of consumer taste, as a consequence of globalisation, has been used in the marketing literature to legitimise standardisation as global strategy. Levitt's notion of homogenisation of taste refers to a worldwide desire for modern, low priced, world-standard and dependable products from the modern, and primarily western, world. LÄS MER

 4. 4. E-marknadsplatser i pappers- och massaindustrin- ett relationsproblem?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Grundberg; [2002]
  Nyckelord :e-handel; e-marknadsplatser; business-to-business; pappers- och massaindustrin; skogsindustrin; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem · Hur fungerar en e-marknadsplats och vad kan den tillföra pappers- och massaindustrin? · Vilka marknadsföringsteoretiska problem och möjligheter har e-marknadsplatser för pappers- och massaindustrin med utgångspunkt från relationsmarknadsföring? · Varför har de nuvarande e-marknadsplatserna i denna bransch svårt att få igång handel? · Kan e-marknadsplatser i dess nuvarande form bli en framgångsrik modell för e-business i pappers- och massaindustrin och hur kan framtiden tänkas se ut? Syfte Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera företeelser i samband med försöken att introducera e-marknadsplatser för pappers- och massaindustrin. Metod En fallstudie av två e-marknadsplatser inom pappers- och massaindustrin har gjorts. LÄS MER