Sökning: "Johan Härner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Härner.

  1. 1. Första biten rätt

    Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

    Författare :Johan Härner; Isak Ciliz; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Det här examensarbetet är utfört på Scania i Södertälje, avdelning 3393, byggnad 075.Avdelningen tillverkar kronhjul och pinjonger till centralväxlar. Första biten rätt innebär attsamtliga toleranssatta mått på det första bearbetade kronhjulet efter rigg hamnar inomtolerans. LÄS MER