Sökning: "Johan Hallberg"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Johan Hallberg.

 1. 1. Strategier vid fastighetsinvesteringar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Henrik Andersson; Johan Hallberg; [2018]
  Nyckelord :Strategy; investment decisions; deviation; real estate;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som kan få fastighetsbolag att avvika från sina fastställda investeringsstrategier och hur de resonerar vid inträde på ett nytt geografiskt område eller nytt fastighetssegment. Det är vanligt förekommande att fastighetsbolag har en fastställd och uttalad investeringsstrategi vid förvärv och avyttring av fastigheter. LÄS MER

 2. 2. Mjölkningsrutiner i svenska mjölkkobesättningar med mjölkgrop

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johan Hallberg; [2017]
  Nyckelord :mjölkningsrutin; mjölkningshygien; mjölkning; spendopp; mastit;

  Sammanfattning : Goda mjölkningsrutiner är en viktig del av mjölkningsproceduren när mjölk skall utvinnas från nötkreatur. Genom att använda korrekta rutiner kan man förebygga smittsamma juverinflammationer och möjliggöra effektivt mjölknedsläpp genom taktil stimulering innan mjölkningsorganet appliceras. LÄS MER

 3. 3. Traditionellt eller digitalt? En studie om bildämnets innehåll vad gäller traditionell och digital karaktär.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Hallberg; [2017]
  Nyckelord :Traditionell teknik; digital teknik; bildämnet; högstadiet-gymnasiet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad bildlärare anser om de digitala och traditionella teknikerna i sitt ämne. Vilken plats har dessa? Går det att kombinera de båda, och vad skulle nyttan vara med det? Vilka för- & nackdelar finns det med respektive arbetssätt? Har traditionella tekniker något värde för eleverna och finns det risker med att helt överge dessa?I min undersökning har jag använt mig av kvalitativ intervju i mina möten med sex bildlärare. LÄS MER

 4. 4. Förmedlar riktkurser bolagsspecifik eller industrigemensam information?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jonatan Berggren; Johan Hallberg; [2017]
  Nyckelord :Target prices; Analysts; Target price changes;

  Sammanfattning : Using a framework from Liu (2011), we study firm specific and industry-wide components of abnormal stock return around target price changes. On average, there is a positive (negative) firm specific return component associated with positive (negative) target price changes. LÄS MER

 5. 5. Hypomagnesemi som riskfaktor för kalvningsförlamning hos mjölkkor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johan Hallberg; [2014]
  Nyckelord :hypokalcemi; magnesium; mjölkko; pares; PTH; hypocalcemia; dairy cow; milk fever;

  Sammanfattning : I sen dräktighet och vid laktationens inledning avger mjölkkor stora mängder kalcium till fostret och mjölkproduktionen. Kons förmåga att upprätthålla kalciumbalansen sker med hjälp av mobilisering av kalcium från skelettet samt upptag av kalcium från tarmen, mekanismer som regleras hormonellt, huvudsakligen av parathormon (PTH) och 1,25-dihydroxyvitamin D3 (calcitriol). LÄS MER