Sökning: "Johan Hallgren"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Johan Hallgren.

 1. 1. Jämförelse av kommunikationskanaler i byggprojekt - ur ett Lean- och relationsperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Johan Hallgren; [2020]
  Nyckelord :Kommunikationskanal; Kommunikation; Projektkommunikation; Byggprojekt; Byggprojektkommunikation; Lean kommunikation; Lean production; Relationer.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Enligt en undersökning gjord av industrifakta kan effektivare kommunikation leda till besparingar på över 30 miljarder årligen i byggbranschen. Ett sätt att effektivisera kommunikationen är att välja rätt kommunikationskanal vid rätt tillfälle. LÄS MER

 2. 2. Fartygstrafik genom naturreservat : Salvorev: Östersjöns genväg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Johan Andersson; Einar Hallgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur utsläppen av CO2 samt NOx skulle påverkas av att man tog en längre rutt runt ett Natura 2000 område mellan Gotska sandön och Fårö norr om Gotland i Östersjön. Detta för att undvika att köra i ett natura 2000 området och på så sett minska sjöfartens påverkan på djurlivet där. LÄS MER

 3. 3. Vår tids moderna arv : Arkitektoniska och historiska kvaliteter i rekordårens storskaliga bostadsbebyggelse.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ruben Hallgren Pemer; Johan Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Kulturarv; miljonprogrammet; rekordåren; rekordårens storskaliga bostadsbebyggelse; funktionalism; DIVE; SAVE; kulturmiljö; Rosengård; kulturmiljöanalys;

  Sammanfattning : Med detta arbete vill vi se bortom en generellt ogrundad kritik av rekordårens bebyggelse och istället på djupet försöka förstå de kvaliteter som är sprungna ur den tidens ideal. Rekordåren är en unik epok i svenskt bostadsbyggande, och det är av stort samhällsintresse att försöka förstå hur de storskaliga bostadsområdena fungerar, hur de utformats, förändrats och vilket utgångsläge de finner sig i idag. LÄS MER

 4. 4. Open Source Hardware : A case study of userdeveloped derivatives

  Master-uppsats, KTH/Entreprenörskap och Innovation; KTH/Entreprenörskap och Innovation

  Författare :WILLIAM WIBERG; JOHAN HALLGREN; [2015]
  Nyckelord :Open Source Hardware; Derivatives; User Innovation;

  Sammanfattning : Open Source Hardware (OSHW) is a concept where hardware designs are shared for everyone to use, modify and build upon. This have become a widespread phenomenon in the microcontroller industry and created an ecosystem where users and companies produce various “derivatives” or alternative designs based on existing OSHW. LÄS MER

 5. 5. Innehållsmarknadsföring på sociala medier : En studie om Generation Y:s mottaglighet i sociala mediekanaler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Malin Hallgren; André Lago; Johan Ericsson; [2014]
  Nyckelord :Marknadsföring; Innehållsmarknadsföring; Generation Y; Sociala Medier;

  Sammanfattning : By reading earlier research on Generation Y, content marketing and on social media during the working process the problem has gradually changed, in accordance with an abductive research approach. The study focus has developed from examine marketing methods on marketing towards Generation Y to include on what social media platform Generation Y is most susceptible for content marketing. LÄS MER