Sökning: "Johan Hallström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Johan Hallström.

 1. 1. Is It as Trustless as They Say? : A Functional Analysis of the Blockchain and Trust

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JIBS Entrepreneurship Centre; Högskolan i Jönköping/JIBS Entrepreneurship Centre

  Författare :Uggla Carl; Hallström Carl-Johan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. SECA-direktivets påverkan på Stena Visions tekniska avdelning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Johan Toftedahl; John Hallström; [2016]
  Nyckelord :Svaveldirektivet; Marina bränslen; Färjerederi; SECA; Östersjön; Bunkerkostnader; Bunkerförbrukning; Arbetssituation; Kemiska hälsorisker;

  Sammanfattning : Den här studien har bestått i att klargöra hur fartyget Stena Vision, som går i trafik i ett SECA-område, klarade av att hantera en anpassning av fartygets drift efter de nya regler på svavelinnehåll i bränslet som infördes 1 januari 2015. Detta har undersökts genom en så kallad ”Före & efter”-studie, som har fokuserat på förändringar av driftsekonomi, bunkerförbrukning, kemiska hälsorisker och arbetssituation. LÄS MER

 3. 3. The Not So Green Mile : Greenwashing’s effect on brand image when moderated by customer loyalty, using Volkswagen as a case study

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Oliver Blennborn; Carl-Johan Hallström; [2016]
  Nyckelord :Greenwashing; brand image; brand attitude; symbolic brand value; customer loyalty; marketing communication; Volkswagen.;

  Sammanfattning : Our planet is facing an environmental crisis in form of an ongoing increase in temperature caused by greenhouse gas emissions generated by humans. Volkswagen was recently proven guilty of greenwashing, claiming to be environmental friendly when in fact conducting poor environmental performance, causing society to react. LÄS MER

 4. 4. Tematiskt arbete : En studie om hur man skapar ett tematiskt arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Johan Hallström; Andreas Norén; [2012]
  Nyckelord :elevinflytning; tematiskt arbete; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om att med hjälp av litteratur och forskning hitta fördelar och nackdelar med ett tematiskt arbetssätt. Utifrån dessa fördelar och nackdelar har vi sedan skapat en planering för ett tematiskt arbete som vi valt att kalla ”Naturen omkring oss”. LÄS MER