Sökning: "Johan Hansen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Johan Hansen.

 1. 1. Musikalen Dear Evan Hansen på svenska : Översättning och kommentar av ett musikallibretto

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Natalie Orrego; [2020]
  Nyckelord :Musical tranlsation; lyrical translation; translation; musical; libretto; Swedish; English; Steven Levenson; Benj Pasek; Justin Paul; Dear Evan Hansen; Musikalöversättning; sångöversättning; översättning; musikal; libretto; svenska; engelska; Steven Levenson; Benj Pasek; Justin Paul; Dear Evan Hansen;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats består av en översättning av sju scener ur librettot till en musikal (Dear Evan Hansen av Steven Levenson, Benj Pasek och Justin Paul) och en översättningsteoretisk kommentar. Kommentaren ger först en kort översikt över musikalgenren och behandlar sedan översättningsarbetet, från källtext till måltext. LÄS MER

 2. 2. Digital inkludering : En enkät- och intervjustudie om pedagogers användande av digitala verktyg i arbetet med inkludering för barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johan Elfving; Oliver Hansen Guterstam; [2019]
  Nyckelord :Pedagog; barn i behov av särskilt stöd; digitala verktyg; inkludering; sociokulturell teori; enkät; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om och hur pedagoger arbetar med digitala verktyg i syfte att inkludera barn i behov av särskilt stöd. Detta gjordes genom en enkätstudie som riktade sig mot pedagoger verksamma i förskolan och en intervjustudie som riktade sig till förskollärare i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Deponering i hjärnvävnad med gadoliniumbaserade kontrastmedel : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Johan Hansen; Tommy Holm; [2018]
  Nyckelord :Deponeringsrisker; gadolinium; radiografi; röntgensjuksköterska; signalintensitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I magnetisk resonanstomografi (MR) är kontrastmedel baserat på gadolinium vanligast. Den senaste forskningen har visat att gadolinium kan lagras långvarigt i hjärnvävnad. Röntgensjuksköterskan administrerar vanligtvis kontrastmedlet till patienten vid undersökningen. LÄS MER

 4. 4. Lojalitet och de svenska bankerna: En kvantitativ studie om vad som driver kundlojalitet på den svenska bankmarknaden idag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Lindberg Hansen; Emelie Nortén; Jacob Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :CSR; teknikmognad; kundlojalitet; Lojalitet; e-lojalitet; bank; online; servicekvalitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Lojalitet och de svenska bankerna - En kvantitativ studie om vad som driver svenska bankkunders lojalitet Seminariedatum: 12 januari 2017 Ämne/kurs: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 högskolepoäng. Författare: Emelie Nortén, Caroline Lindberg Hansen, Jacob Gustafsson Handledare: Johan Jansson Nyckelord: lojalitet, e-lojalitet, bank, online, servicekvalitet, CSR, teknikmognad, kundlojalitet Syfte: Studiens syfte är att genom en kvantitativ undersökning studera hur de upplevda CSR- insatserna, den upplevda servicekvaliteten och den egna teknikmognaden påverkar svenska kunders lojalitet till sin bank, utifrån konsumentens perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Hur varumärket påverkar ansvar vid en produktåterkallning - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Brishammar; Andreas Björklund; Jakob Hansén; [2017]
  Nyckelord :Associations; Brand equity; Associationer Product recalls; BMW; Volvo; Attribution theory; Varumärkeskapital; Produktåterkallning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to expand and deepen the knowledge of how companies Brand equity and Brand associations influence customer reactions on product recalls. Methodology: A qualitative study with hermeneutic-phenomenological approach has been implemented. LÄS MER