Sökning: "Johan Hardegård"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Hardegård.

 1. 1. Lätt elektronik i tunga fordon : Hur Scania hanterar försörjningen av elektroniska styrenheter och relationen med dess leverantörer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Hardegård; Daniel Gran; [2008]
  Nyckelord :Relationer; Elektronik; Tunga fordon;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Scania hanterar försörjningen av elektroniska styrenheter under sina produkters livslängd och hur de hanterar relationen med de leverantörer som de köper styrenheter av. Som teoretisk grund har en etablerad relationsmodell och försörjningsmetoder inhämtade från flygindustrin använts. LÄS MER

 2. 2. Kundtillfredsställelse och Förväntningar : en fallstudie av Onoff

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Hardegård; Emily Johnston; [2007]
  Nyckelord :Marknadsföring Kundtillfredsställelse Förväntningar Kano-metoden;

  Sammanfattning : SammandragSyftet med denna uppsats är att undersöka hur Onoff lyckas tillfredsställa sina kunder och uppfylla deras förväntningar med sin butiksservice. Detta har vi undersökt genom att utföra kundintervjuer vid tre olika Onoff-butiker. LÄS MER