Sökning: "Johan Hedlund"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Johan Hedlund.

 1. 1. Intressentanalys & kravhantering inom agil metod : med stöd av soft systems methodology

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system; Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system

  Författare :Johan Hedlund; Joel Lundberg; [2020]
  Nyckelord :agile method; pre-study; requirement management; Soft System Methodology; stakeholder analysis; agil metod; förstudie; intressentanalys; kravhantering; Soft Systems Methodology;

  Sammanfattning : This study explores stakeholder analysis and requirements engineering within an agile project at a system development company requesting a case management system. Stakeholder analysis is commonly explored in traditional project planning studies, such as the waterfall model. LÄS MER

 2. 2. John Hedlund och den moderna staten : Ett komparativt studie av John Hedlund och Billy Grahams förkunnelse av kristendomen i det moderna samhället.

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Johan Wikström; [2018]
  Nyckelord :John Hedlund; Billy Graham; Den moderna staten; Evangelisation; Väckelse; Kalla kriget; Evangelikalism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur John Hedlund förhåller sig till det svenska samhället, hans s.k. ”teologi om världen”. LÄS MER

 3. 3. LIVET MED DIABETES SOM TONÅRINGAtt vilja vara normal men känna sig annorlunda

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Emma Hedlund; Johan Jemtehed; [2018]
  Nyckelord :Acceptans; diabetes mellitus; stöd; tonåringar; Travelbee; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. LunchHero - a student’s everyday hero : A case study in how to construct a web application with high usability regarding navigability and ease of purchase

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gustav Björnek; Ellika Jernå; Daniel Englund; Caroline Bergström; Jesper Hedlund; Benjamin Andersson; Joakim Sporrong; Johan Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : At present, there are food trucks at the Linköping University campus offering lunch meals in a traditional way, without using any complementary web applications. However, a market study conducted during the pre-study shows that customers desire additional services from the food trucks and would increase their purchasing frequency if some of these features were to be implemented. LÄS MER

 5. 5. Can body size parameters be used to distinguish the Kattegat cod (Gadus morhua) stock from the North Sea cod stock?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Viktor Hedlund; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Atlantic cod is one of the world´s most important commercial fish stocks and is dependent on fishing regulations for its wellbeing and survival. An important part in fisheries management is information of the stock distribution. This is needed to not cause overestimations that results in heavy overfishing. LÄS MER