Sökning: "Johan Henning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Henning.

 1. 1. Detecting Plagiarism Patterns in student code

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Henning; Nicolai Hellesnes; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Plagiarism has become a big concern in programming both in education and in the industry of software development. While a lot of effort have been put into detecting plagiarism, most of the it have been focused on detecting plagiarism in plain text. The methods for cheating has evolved as plagiarism detection has improved. LÄS MER

 2. 2. Nybyggnad av konverteringsbara kontor : Praktiska och ekonomiska konsekvenser

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Johan Löwstett; Emil Norberg; [2015]
  Nyckelord :Offices; Dwellings; Resilience; Convertible; Kvarteret Riga 2; Østensjøveien 27; Sweco; Kontor; Bostäder; Resiliens; Konvertering; Kvarteret Riga 2; Østensjøveien 27; Sweco; NCC; Vasakronan; Henning Larsen Architects; Hållbarhet; Miljöansvar; CSR; Miljöcertifiering; Marknadsanalys; Byggteknik; Fastighetsvärdering; Ombyggnation; Nybyggnation; Utvecklingsbara; Anpassningsbara; flexibla.;

  Sammanfattning : Frågan om hur kontorsbyggnader som är anpassade för att konverteras till bostäder är idag inte utredd för svenska förhållanden. I arbetet så visar vi hur marknadens aktörer ställer sig till konceptet. LÄS MER