Sökning: "Johan Henrik Kraft"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johan Henrik Kraft.

 1. 1. Analys och dimensionering av sintrade kugghjul

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sara Blomqvist; Henrik Litz; Johan Salomon; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt var att genom konceptutveckling ta tillvara sinterteknikens fördelar vid konstruktion av kugghjul med inriktning på dess mekaniska egenskaper. Målet har varit att ta fram koncept där kugghjulet blir lättare men med bibehållen hållfasthet gentemot referenskugghjulet samt att möjlighet till asymmetriska kuggflankerna utnyttjas för att minimera det sintrade materialets känslighet för dragspänningar vid höjd belastning. LÄS MER

 2. 2. Slopandet av revisionsplikten : En kvantitativ studie av företagens åsikter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Carl-Henrik Bondesson; Johan Petersson; Mustafa Hajric; [2008]
  Nyckelord :Revision; Revisionsplikt; Ekonomi; Slopad revisionsplikt; Aktiebolag; Små aktiebolag;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka hur stor andel av de små och medelstora aktiebolagen som kommer att välja att genomföra en revision efter det att de nya reglerna har trätt i kraft. Vidare vill vi analysera vilka konsekvenser som detta kommer att ha för revisionsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av formningsmodul för provning av verktygsstål

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Henrik Fristedt; Marcus Olsson; Carl-Johan Wåhlberg; [2003]
  Nyckelord :slitagetest; verktygsstål; plåtformning;

  Sammanfattning : Vid Industriellt UtvecklingsCentrum i Olofström AB utförs bland annat slitageprov av verktygsstål vid plastisk formning av plåt. Parametrar som undersöks är verktygstålsmaterial, plåtkvalitéer, ytbehandlingsmetoder, smörjning och olika kombinationer av dessa faktorer. LÄS MER