Sökning: "Johan Hermansson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Johan Hermansson.

 1. 1. Prototyping a composite view for park assist cameras in automotive vehicles

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Kevin Eriksson; Johan Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Park assist camera; Video streaming; Embedded system; Android; Prototyping; C ; Java; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis two prototypes, based on separate implementations of a Park Assist Camera, was developed. The purpose was to investigate the possibility of presenting a composite view, where the first view shows the surroundings of the car from a bird’s-eye view and the other view shows the rear camera. LÄS MER

 2. 2. Jag är floden och floden är jag - en komparativ studie av floder med status som juridisk person i Nya Zeeland och Indien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; earth jurisprudence; Whanganui; Ganges; Yamuna; floders rättigheter; juridisk person; legal personhood; legal person; Te Awa Tupua; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the last two decades regulations around the world has recognized nature’s rights and, in some cases, declared natural entities as legal persons. This paper studies and compares two examples of this global development in law: the rivers Whanganui in New Zealand and Ganga and Yamuna in the region of Uttarakhand in India. LÄS MER

 3. 3. Ansvar och frihet : en undersökning av att förvalta upphovsrätt och varumärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Johan Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Upphovsrätt; Varumärke; Franchise; Tove Jansson; Astrid Lindgren; Trademark; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Responsibility and freedom : a study in managing copyright and trademark Avsikten med uppsatsen har varit att undersöka sambandet mellan författare och varumärke. Utifrån Moomin Characters Oy och Saltkråkan AB, vilka förvaltar Tove Janssons respektive Astrid Lindgrens rättigheter, har arbetet identifierat verksamheternas varumärken och mål. LÄS MER

 4. 4. Software-as-a-Service: strategizing for customer loyalty

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Wilhelm Bern; Johan Hermansson; [2017-07-06]
  Nyckelord :Software-as-a-Service; SaaS; customer loyalty; B2B relationships; retention; loyalty strategies; cloud computing; customer churn;

  Sammanfattning : Nowadays, almost all IT operations are cloud-based, and it is obviously reshaping the arena for the software service providers. Business customers expect great value-creating features, flexibility and customizable softwares without having to invest in any hardware, skilled programmers or pay for lengthy licenses. LÄS MER

 5. 5. "Det finns en karriär att välja och den kommer se ut lite som jag själv väljer den" : En kvalitativ studie om hur Generation Y upplever deras yrkesval, vilka faktorer som påverkar och varför.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Hermansson; Oskar Håkansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER