Sökning: "Johan Hillborg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Hillborg.

 1. 1. Towards a tunable nanometer thick flat lens

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Materialfysik; Uppsala universitet/Materialfysik

  Författare :Hugo Laurell; Johan Hillborg; [2018]
  Nyckelord :Metamaterial; COMSOL; Fano resonances; Surface plasmon polariton; Localized surface plasmons; Nanophotonics;

  Sammanfattning : This report examines the cross sections of silver microresonators subjected to an incident light with different polarization. The microresonators had different geometries with and without broken symmetries. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av LED-pulsgenerator för kalibrering av neutronspektrometer vid fusionsreaktorn JET

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Nils Heyman; Johan Hillborg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En analog krets för att driva en LED har tagits fram. Kretsen är en första prototyp till att kunna kalibrera en neutronspektrometer vid fusionsreaktorn JET. Ljuspulser i storleksordningen en nanosekund med en tillhörande elektrisk referenssignal, båda med en frekvens på 5 kHz har genererats. LÄS MER