Sökning: "Johan Hjerpe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Hjerpe.

  1. 1. Mäktiga myndigheter och deras fall på DN Debatt 2002-2010

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Emma Edström; Madeleine Hammarström; Carl Johan Hjerpe; [2013-04-26]
    Nyckelord :Mäktiga myndigheter och deras fall;

    Sammanfattning : Syfte & frågeställningar. Debatten om myndigheters roll och det faktum att den borgerliga alliansen gjorde frågan om myndigheters opinionsbildande till en valfråga 2006 gör att man kan ana att det har skett en förändring sedan dess. Eller har det det? Det är vad vår studie syftar till att utreda.. LÄS MER