Sökning: "Johan Holmkvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Holmkvist.

 1. 1. Medarbetarskapet i fokus: En studie om skillnader i små och medelstora organisationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johan Claesson; Karl Holmkvist; [2013]
  Nyckelord :Medarbetarskap; organisationsstorlek; arbetsledning; personalansvar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka medarbetarskapet på ett antal butiker inom samma koncern med olika storlek för att se om det förelåg skillnader beroende på organisationernas storlek. Vidare undersöktes också om det förelåg någon skillnad mellan organisationerna i det upplevda medarbetarskapet beroende av arbetsledning med personalansvar, arbetsledning utan personalansvar eller ingen arbetsledning. LÄS MER

 2. 2. Det energiproducerande huset

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Johan Holmkvist; [2007]
  Nyckelord :Energiproducent; Hus;

  Sammanfattning : We are heading towards a huge switch of how energy is produced with fossil fuels being replaced by renewable energy sources. It is not difficult to replace the energy you use in the house and there is no need for futuristic technology. LÄS MER