Sökning: "Johan Holst"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Johan Holst.

 1. 1. Energioptimering av destillationsprocess med ejektorteknik

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Johan Holst; [2019]
  Nyckelord :Product development; ejector technology; pharmaceutical industry; distillation process; screening process; market analysis; risk analysis; competition analysis; Produktutveckling; ejektorteknik; läkemedelsindustrin; destillationsprocess; sållningsprocess; marknadsanalys; riskanalys; konkurrentanalys;

  Sammanfattning : Detta är en rapport som syftar till att kartlägga kvalificerade leverantörer till Aqua‐Nova AB. Företagets organisation är liten och består av fem anställda. Det är därför en utmaning att sälja nya projekt, övervaka tillverkning och vårda kundrelationer och samtidigt bedriva utvecklingsprojekt. LÄS MER

 2. 2. Utilising accelerometer and gyroscope in smartphone to detect incidents on a test track for cars

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Carl-Johan Holst; [2017]
  Nyckelord :Accelerometer; Gyroscope; Smartphone; Collision detection; Data Ductus;

  Sammanfattning : Every smartphone today includes an accelerometer. An accelerometer works by detecting acceleration affecting the device, meaning it can be used to identify incidents such as collisions at a relatively high speed where large spikes of acceleration often occur. LÄS MER

 3. 3. A simple waterbalance of a subcatchment to the Kapuas River

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Sarha Rodin Holst; Johan Persson; [2014]
  Nyckelord :Kapuas River; Sosok; water balance; simple methods; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In developing countries across the world people are depending on rivers as a source of water for drinking, cooking and bathing. This is also the case in the Indonesian part of the island Borneo where this study was made. The largest river is the river Kapuas which, together with its tributaries, supplies the area with water. LÄS MER

 4. 4. Lärares syn på de nya kunskapskraven inom musikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Holst; Maria Stålhammar; [2011]
  Nyckelord :Kunskapskrav; läroplan; musik; treämnesskola och ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa de tankar som lärarna som undervisar i musik i årskurs 4-6 har vad det gäller de nya kunskapskraven i den nya kursplanen i ämnet musik. Utgångspunkten för denna studie bygger på den nya läroplanen: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11), som började gälla från och med höstterminen 2011. LÄS MER

 5. 5. Different perspectives concerning communication in a global company

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Pernilla Nilsson; Carl-Johan Holst; [2010]
  Nyckelord :Communication;

  Sammanfattning : The international company used in this study has their head quarters located in Sweden. This is a ‘born global’ company which means that they are not bound to a home market; instead they use the world as their market. It does not mean they passed over their home market and went global directly, but their main market was not their home market. LÄS MER